19,5000 zł
-12,16% -2,7000 zł
CM INTERNATIONAL SA (CMI)

Akcjonariat - CMI

Dane ogólne

Kapitalizacja: 23 458 500 Liczba dużych akcjonariuszy: 3
Liczba akcji: 1 203 000 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 862 000
Liczba głosów na WZA: 1 915 000 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 71,65%
Kapitał akcyjny: 120 300,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 1 574 000
Cena nominalna akcji: 0,10 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 82,19%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 28,35%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Kara Mariusz 660 000 (54,86%) 1 320 000 (68,92%) 2019-03-04 -
Certus Investment sp. z o.o. 150 000 (12,46%) 150 000 (7,83%) 2019-03-04 -
Sebastian Michał 52 000 (4,32%) 104 000 (5,43%) 2019-03-04 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - przekształcenie ze sp. z o.o. w SA 2016-11-09 800 000
0,10 800 000
80 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-12-05
seria B - przekształcenie ze sp. z o.o. w SA 2016-11-09 400 000
0,10 1 200 000
120 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2019-03-04
2016-12-05
seria C - subskrypcja prywatna 2017-04-28 3 000
120 000,00
0,10 40,00 1 203 000
120 300,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2019-03-04
2017-08-04
seria D - subskrypcja prywatna 2019-11-22 105 000
4 252 500,00
0,10 40,50
KDPW:
KRS:
GPW:


Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Weremczuk Holding sp. z o.o. 58 810 (-81 190) 4,88 (-6,75) 58 810 (-81 190) 2,93 (-4,05) 2019-12-13
Weremczuk Holding sp. z o.o. 140 000 11,63 140 000 6,98 2019-03-04
Sebastian Michał 52 000 4,32 104 000 5,19 2019-03-04
Kara Mariusz 660 000 54,86 1 320 000 65,90 2019-03-04
Certus Investment sp. z o.o. 150 000 12,46 150 000 7,48 2019-03-04

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.