CI GAMES S.A.: Zmiana (uzupełnienie) uchwały Zarządu CI Games S.A. w sprawie dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii H

2019-06-10 13:57
publikacja
2019-06-10 13:57
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 14 / 2019
Data sporządzenia: 2019-06-10
Skrócona nazwa emitenta
CI GAMES S.A.
Temat
Zmiana (uzupełnienie) uchwały Zarządu CI Games S.A. w sprawie dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii H
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 7/2019 z dnia 20 maja 2019 roku, o podjęciu w dniu dzisiejszym uchwały o zmianie (uzupełnieniu) uchwały Zarządu Spółki nr 3/5/2019 z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie dematerializacji akcji Spółki oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii H do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Uchwała Zmieniająca”).

Zgodnie z Uchwałą Zmieniającą Spółka będzie ubiegać się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie („GPW”) oraz o dematerializację zarówno akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda, w liczbie nie wyższej niż 12.000.000 (dwanaście milionów) („Akcje Serii H”), jak też nie więcej niż 12.000.000 (dwanaście milionów) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii H („Prawa Do Akcji”). Na mocy Uchwały Zmieniającej Zarząd Spółki podejmie wszelkie niezbędne czynności w celu ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii H oraz Praw Do Akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW oraz w celu dematerializacji Akcji Serii H oraz Praw Do Akcji.

Zarząd Spółki zdecydował o podjęciu Uchwały Zmieniającej z uwagi na liczne pytania kierowane do Spółki związane z możliwością nabywania praw do Akcji Serii H oraz ich notowaniem na GPW.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (MAR).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-06-10 Marek Tymiński Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki