CI GAMES S.A.: Ogłoszenie Zarządu CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CI Games S.A.

2019-05-31 15:46
publikacja
2019-05-31 15:46
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Ogloszenie_Zarzadu_CI_Games_S.A._o_zwolaniu_Zwyczajnego_Walnego_Zgromadzenia.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Projekty_uchwal,_ktore_maja_byc_podjete_przez_Zwyczajne_Walne_Zgromadzenie_CI_Games_S.A._28_czerwca_2019.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Formularz_pelnomocnictwa_ZWZ_CI_Games_S.A._28_czerwca_2019.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Formularz_do_wykonywania_prawa_glosu_na_ZWZ__CI_Games_S.A._28_czerwca_2019.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Wniosek_Zarzadu_CI_Games_S.A._w_sprawie_pokrycia_straty_poniesionej_w_2018_roku.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Sprawozdanie_Rady_Nadzorczej_CI_Games_S.A._z_dzialalnosci_w_roku_2018.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 13 / 2019
Data sporządzenia: 2019-05-31
Skrócona nazwa emitenta
CI GAMES S.A.
Temat
Ogłoszenie Zarządu CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CI Games S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie przepisów art. 399 § 1 w związku z art. 395 §§1, 2 i 5 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („ZWZ”) na dzień 28 czerwca 2019 r., na godzinę 13.00. Obrady ZWZ odbędą się w Warszawie, przy ul. Zajęczej 2B.
Pełna treść ogłoszenia Zarządu Spółki o zwołaniu ZWZ wraz z proponowanym porządkiem obrad, informacją dotyczącą dnia rejestracji uczestnictwa w ZWZ, treścią projektów uchwał, które mają być przedłożone ZWZ, oraz niepublikowanymi załącznikami do tych projektów, formularzem pełnomocnictwa oraz formularzem do wykonywania prawa głosu na ZWZ, stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
Plik Opis
Ogłoszenie Zarządu CI Games S.A. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.pdfOgłoszenie Zarządu CI Games S.A. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.pdf Ogłoszenie Zarządu CI Games S.A. o zwołaniu ZWZ CI Games S.A. na 28 czerwca 2019 r.
Projekty uchwał, które mają być podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie CI Games S.A._28 czerwca 2019.pdfProjekty uchwał, które mają być podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie CI Games S.A._28 czerwca 2019.pdf Projekty uchwał, które mają być podjęte przez ZWZ CI Games S.A. zwołane na dzień 28 czerwca 2019 r.
Formularz pełnomocnictwa_ZWZ CI Games S.A._28 czerwca 2019.pdfFormularz pełnomocnictwa_ZWZ CI Games S.A._28 czerwca 2019.pdf Formularz pełnomocnictwa na ZWZ CI Games S.A. zwołanym na dzień 28 czerwca 2019 r.
Formularz do wykonywania prawa głosu na ZWZ CI Games S.A._28 czerwca 2019.pdfFormularz do wykonywania prawa głosu na ZWZ CI Games S.A._28 czerwca 2019.pdf Formularz do wykonywania prawa głosu na ZWZ CI Games S.A. zwołanym na dzień 28 czerwca 2019 r.
Wniosek Zarządu CI Games S.A. w sprawie pokrycia straty poniesionej w 2018 roku.pdfWniosek Zarządu CI Games S.A. w sprawie pokrycia straty poniesionej w 2018 roku.pdf Wniosek Zarządu CI Games S.A. do Walnego Zgromadzenia w sprawie pokrycia straty poniesionej w 2018
Sprawozdanie Rady Nadzorczej CI Games S.A. z działalności w roku 2018.pdfSprawozdanie Rady Nadzorczej CI Games S.A. z działalności w roku 2018.pdf Sprawozdanie Rady Nadzorczej CI Games S.A. z działalności w roku 2018

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-05-31 Marek Tymiński Prezes Zarządu
2019-05-31 Monika Rumianek Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki