REKLAMA

CFI HOLDING S.A.: Zmiana terminu przekazania skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 zawierającego skrócone jednostkowe informacje finansowe.

2022-09-05 08:53
publikacja
2022-09-05 08:53
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 14 / 2022
Data sporządzenia: 2022-09-05
Skrócona nazwa emitenta
CFI HOLDING S.A.
Temat
Zmiana terminu przekazania skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 zawierającego skrócone jednostkowe informacje finansowe.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki CFI Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: „Emitent” „Spółka "), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 2/2022 z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie terminów publikacji raportów okresowych w 2022 roku, informuje o zmianie terminu przekazania do publicznej wiadomości skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 zawierającego skrócone jednostkowe informacje finansowe.

Data przekazania do publicznej wiadomości ww. raportu została pierwotnie określona na dzień 7 września 2022 roku.

Nowy terminy przekazania skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 zawierającego skrócone jednostkowe informacje finansowe to 26.09.2022 roku.

Pozostałe terminy i informacje wskazane w raporcie bieżącym nr 2/2022 nie ulegają na dzień dzisiejszy zmianie.

Szczegółowa podstawa prawna:
§ 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-09-05 Joanna Feder-Kawczyńska Prezes Zarządu Joanna Feder-Kawczyńska
Tematy
Tanie konto dla firmy z lokatą. Najlepsze oferty dla przedsiębiorców

Tanie konto dla firmy z lokatą. Najlepsze oferty dla przedsiębiorców

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki