REKLAMA
PIT 2023

CD PROJEKT SA: Ujawnienie stanu posiadania

2023-11-13 17:29
publikacja
2023-11-13 17:29
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Zawiadomienie_Michala_Kicinskiego_-_13_listopada_2023_[PL].pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Zawiadomienie_Michala_Kicinskiego_-_13_listopada_2023_[EN].pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 41 / 2023
Data sporządzenia: 2023-11-13
Skrócona nazwa emitenta
CD PROJEKT SA
Temat
Ujawnienie stanu posiadania
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd spółki CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości treść otrzymanego zawiadomienia złożonego przez akcjonariusza - Pana Michała Kicińskiego na podstawie art. 69 ust. 1 Ustawy o ofercie. Zgodnie z zawiadomieniem liczba akcji Spółki posiadanych przez Pana Michała Kicińskiego zmniejszyła się z 9 995 024 (tj. 10,00% ogólnej liczby głosów) do 9 989 363 (tj. 9,99% ogólnej liczby głosów).

Wraz z zawiadomieniem Pan Michał Kiciński przekazał ponadto: “informuję, że transakcje sprzedaży wynikały wyłącznie z moich bieżących potrzeb inwestycyjnych. Pragnę podkreślić, iż zaraportowana sprzedaż części posiadanych przeze mnie akcji nie wynika ze zmiany mojego nastawienia do Spółki jako jej długoterminowego, wiodącego akcjonariusza. Jednocześnie głęboko wierzę w rozwój i przyszłe sukcesy firmy.”

Otrzymane zawiadomienie wraz z jego tłumaczeniem na język angielski stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Załączniki
Plik Opis
Zawiadomienie Michała Kicińskiego - 13 listopada 2023 [PL].pdfZawiadomienie Michała Kicińskiego - 13 listopada 2023 [PL].pdf Zawiadomienie
Zawiadomienie Michała Kicińskiego - 13 listopada 2023 [EN].pdfZawiadomienie Michała Kicińskiego - 13 listopada 2023 [EN].pdf Tłumaczenie zawiadomienia na język angielski

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current report no. 41/2023Subject: Notification of major holdingsLegal
basis: Art. 70 section 1 of the Offerings Act – purchase or sale of
major stock packageThe Management Board of CD PROJEKT S.A. with
a registered office in Warsaw (the “Company”) hereby discloses the
contents of a notification received from its shareholder - Mr. Michał
Kiciński, submitted on the basis of Art. 69 section 1 of the Offerings
Act. According to the notification the number of Company shares held by
Mr. Michał Kiciński decreased from 9 995 024 (i.e. 10.00% of the total
number of votes) to 9 989 363 (i.e. 9.99% of the total number of votes).


Mr. Michał Kiciński’s notification was accompanied by the following
statement: “I hereby declare that the stock sale transactions resulted
solely from my current investment needs. I wish to underscore that the
reported sale of some of my stock is not indicative of a change in my
attitude towards the Company as a major long-term shareholder thereof. I
deeply believe in the continued development and future successes of the
Company.”


The notification, together with its corresponding translation into
English, is appended to this report.Disclaimer:


This English language translation has been prepared solely for the
convenience of English-speaking readers. Despite all the efforts devoted
to this translation, certain discrepancies, omissions or approximations
may exist. In case of any differences between the Polish and the English
versions, the Polish version shall prevail. CD PROJEKT, its
representatives and employees decline all responsibility in this regard.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-11-13 Piotr Nielubowicz Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kredyt hipoteczny własny kąt 0% prowizji (RRSO: 9,83%)

Kredyt hipoteczny własny kąt 0% prowizji (RRSO: 9,83%)

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki