REKLAMA

CCC: Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CCC S.A. zwołanego na dzień 28 października 2022 r.

2022-09-12 07:09
publikacja
2022-09-12 07:09
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
NWZ_Projekty_uchwal_(PL).pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 23 / 2022
Data sporządzenia: 2022-09-12
Skrócona nazwa emitenta
CCC
Temat
Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CCC S.A. zwołanego na dzień
28 października 2022 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Działając zgodnie z § 19 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, oraz w nawiązaniu do raportu bieżącego CCC S.A. nr 22/2022 z dnia 12 września 2022 r. Zarząd CCC S.A. („Spółka”) przekazuje w załączniku do niniejszego raportu bieżącego do publicznej wiadomości treść projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CCC S.A. („Walne Zgromadzenie”) zwołanego na dzień 28 października 2022 roku.

Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia, o których mowa powyżej, zostały pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą Spółki.

Dokumentacja związana z Walnym Zgromadzeniem dostępna jest również na stronie internetowej Spółki pod adresem: https://corporate.ccc.eu/walne-zgromadzenie-akcjonariuszy.
Załączniki
Plik Opis
NWZ Projekty uchwał (PL).pdfNWZ Projekty uchwał (PL).pdf Projekty uchwał NWZA

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-09-12 Karol Półtorak Wiceprezes Zarządu
2022-09-12 Hanna Kamińska Prokurent
Tematy
Zrealizuj plany dzięki Pożyczce Internetowej. RRSO: 9,04%

Zrealizuj plany dzięki Pożyczce Internetowej. RRSO: 9,04%

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki