CBOS: zadowolenie Polaków z życia wzrosło przez ostatni rok

2019-01-14 13:46
publikacja
2019-01-14 13:46

Przez ostatni rok zwiększył się poziom zadowolenia Polaków z większości wymiarów życia - wynika z badań CBOS. Rekordowo dużo badanych deklaruje satysfakcję m.in. ze sfery materialnej i zawodowej. Jesteśmy też zadowoleni ze swoich relacji z bliskimi.

CBOS przeprowadził badania nt. zadowolenia Polaków z życia oraz tego, co daje nam satysfakcję. Badanie, podobnie jak w poprzednich latach przeprowadzono w grudniu.

"Przez ostatni rok zwiększył się poziom zadowolenia Polaków z większości wymiarów życia, a w przypadku połowy z nich jest on najwyższy z dotychczas zarejestrowanych. Rekordowo wysoki odsetek respondentów deklaruje obecnie poczucie satysfakcji w sferze materialnej, z przebiegu pracy zawodowej, ze swojego małżeństwa lub stałego związku, a także z perspektyw na przyszłość" - informuje CBOS.

Wśród najlepiej ocenianych przez Polaków sfer życia są relacje towarzyskie i rodzinne. Przeważająca część respondentów (84 proc.) deklaruje zadowolenie z przyjaciół i bliskich znajomych. Badani często odczuwają też satysfakcję z dzieci (71 proc. wśród ogółu badanych, 95 proc. wśród rodziców) i małżeństwa lub nieformalnego, stałego związku (67 proc. wśród ogółu, 90 proc. wśród będących w związkach).

Respondenci, którzy są w dobrej sytuacji materialnej są zdecydowanie częściej zadowoleni ze związków i relacji z przyjaciółmi niż ci źle sytuowani.

Polacy są też zadowoleni z miejsca, w którym mieszkają. Zadowolenie z miejsca zamieszkania wyraża więcej niż ośmiu na dziesięciu Polaków (83 proc.). Wpływ na to ma głównie poziom życia badanych.

Zadowolenie z warunków materialnych (np. mieszkanie, wyposażenie) wyraża 67 proc., czyli dwie trzecie ankietowanych. 25 proc. respondentów ocenia ten wymiar swojego życia przeciętnie, a 8 proc. negatywnie. Zdecydowanie rzadziej badani czerpią satysfakcję z wysokości swoich dochodów i sytuacji finansowej. Jedna trzecia (34 proc.) jest z nich zadowolona, jedna czwarta (25 proc.) niezadowolona, a 36 proc. określa swoją satysfakcję jako przeciętną.

Prawie dwie trzecie Polaków (64 proc.) odczuwa satysfakcję z wykształcenia oraz posiadanych kwalifikacji, a ponad połowa (52 proc., a wśród obecnych lub byłych pracowników - 71 proc.) jest zadowolona z przebiegu pracy zawodowej. Brak satysfakcji w tym obszarze deklaruje odpowiednio 12 proc. i 5 proc. (wśród mających doświadczenia zawodowe jest to 6 proc.)

"Przebieg kariery zawodowej najlepiej oceniają technicy i średni personel, członkowie kadry kierowniczej i specjaliści z wyższym wykształceniem, robotnicy niewykwalifikowani, a także osoby z gospodarstw domowych o najwyższych dochodach per capita (2500 zł i więcej), natomiast relatywnie rzadziej satysfakcję w tym zakresie wyrażają rolnicy, pracownicy usług, pracownicy administracyjno-biurowi, jak również badani znajdujący się w złej sytuacji materialnej" - czytamy w opracowaniu.

CBOS podkreśla, że występuje zależność między satysfakcją z wykształcenia a jego poziomem. Satysfakcję odczuwa niemal dziewięciu na dziesięciu badanych z wyższym wykształceniem, natomiast zaledwie około jednej trzeciej mających wykształcenie podstawowe lub gimnazjalne.

Zadowolenie ze stanu zdrowia deklaruje sześciu na dziesięciu dorosłych (60 proc.), a niezadowolenie - 17 proc. Poziom zadowolenia większy niż przeciętnie odnotowuje się wśród osób młodych, mających od 18 do 44 lat. Natomiast starsi badani, zwłaszcza po 64 roku życia gorzej oceniają swój stan zdrowia. Spośród nich zadowolony ze swojej kondycji zdrowotnej jest tylko co trzeci badany. Niezadowolenie ze stanu zdrowia deklaruje także ponad połowa ankietowanych znajdujących się w złej sytuacji materialnej.

Połowa Polaków (52 proc.) z optymizmem ocenia swoje perspektywy na przyszłość. Odczucia ambiwalentne odnośnie przyszłości ma prawie jedna trzecia respondentów (30 proc.), a pesymistyczne - jedna ósma (12 proc.). Perspektywy na przyszłość są postrzegane w dużej mierze przez pryzmat obecnej sytuacji materialnej i wieku.(PAP)

mgost/ mark/

Źródło:PAP
Tematy
Jak zyskać do 160 zł za otwarcie konta osobistego?

Jak zyskać do 160 zł za otwarcie konta osobistego?

Komentarze (5)

dodaj komentarz
czerwony_wiewior
A najbardziej wzrosło przez ostatnie 24 godziny...
wizytator
Poczekajmy z tym optymizmem do następnych strajków. Czyli do wiosny. I proszę wtedy zrobić ankietę.
jes
Ci na zdjęciu to raczej oglądają własne zdjęcia z poprzedniej nocy. Albo ajwaja jak liczy kopiejki.
(usunięty)
(wiadomość usunięta przez moderatora)

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki