REKLAMA

CARPATHIA CAPITAL S.A.: Wybrane szacunkowe kwartalne dane finansowe

2022-01-11 16:51
publikacja
2022-01-11 16:51
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2022
Data sporządzenia: 2022-01-11
Skrócona nazwa emitenta
CARPATHIA CAPITAL S.A.
Temat
Wybrane szacunkowe kwartalne dane finansowe
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Carpathia Capital Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. niniejszym podaje do publicznej wiadomości informacje dotyczące niezaudytowanych szacunkowych wybranych danych finansowych Spółki na dzień 31.12.2021 r. wraz z danymi porównywalnymi na dzień 30.09.2021 r. i 31.12.2020 r.

1/ Wartość rynkowa akcji spółek notowanych w obrocie zorganizowanym na dzień 31.12.2021 r.: 10.938 tys. PLN (wobec 14.787 tys. PLN na 30.09.2021 r. i 9.849 tys. PLN na 31.12.2020 r.).

2/ Gotówka na rachunkach, plus należności z biur maklerskich z tytułu zbytych akcji na dzień 31.12.2021 r.: 1.301 tys. PLN (wobec 1.895 tys. PLN na 30.09.2021 r. i 948 tys. PLN na 31.12.2020 r.).

3/ Wartość bilansowa papierów wartościowych i udziałów spółek nienotowanych w obrocie na dzień 31.12.2021 r.: 4.736 tys. PLN (wobec 4.250 tys. PLN na 30.09.2021 r. i 4.315 tys. PLN na 31.12.2020 r.).

Spółka w czwartym kwartale 2021 roku nabyła akcje i udziały w ramach inwestycji IPO i pre-IPO w 4 spółkach (2 z sektora gamingowego i 2 z sektora e-commerce) za kwotę 1.018 tys. PLN.

Carpathia Capital S.A. nie zaciągnęła oraz nie ma żadnych zobowiązań odsetkowych (kredyty, obligacje, pożyczki, leasingi).

Wyżej wskazane szacunki zostały sporządzone zgodnie z obowiązującymi w Grupie zasadami rachunkowości, w szczególności na podstawie wyciągów z rachunków maklerskich i bankowych Spółki, wedle najlepszej wiedzy Emitenta na dzień ich sporządzenia. Spółka wskazuje, że powyżej wskazywane dane nie stanowią samodzielnej podstawy do szacowania wyniku netto i innych pozycji sprawozdania finansowego spółki i Grupy, które będą publikowane w trybie wynikającym ze stosownych przepisów prawa.

Zarząd Spółki wskazuje, że podjął decyzję o przekazywaniu analogicznych wybranych danych szacunkowych bezpośrednio po zakończeniu każdego kolejnego kwartału, niezwłocznie po ich sporządzeniu, przy czym nie później niż do połowy miesiąca następującego po zakończeniu danego kwartału roku kalendarzowego.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-01-11 Paweł Śliwiński Prezes Zarządu Paweł Śliwiński
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Do zdobycia aż 360 zł z Kontem 360° Banku Millennium!

Do zdobycia aż 360 zł z Kontem 360° Banku Millennium!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki