REKLAMA

Bowim: Opinia Rady Nadzorczej dotycząca rekomendacji Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2020

2021-05-06 14:30
publikacja
2021-05-06 14:30
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 21 / 2021
Data sporządzenia: 2021-05-06
Skrócona nazwa emitenta
Bowim
Temat
Opinia Rady Nadzorczej dotycząca rekomendacji Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2020
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd BOWIM SA z siedzibą w Sosnowcu (dalej: "Spółka") informuje, że w dniu 06 maja 2021 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę, w której pozytywnie oceniła wniosek Zarządu, o którym informowano w raporcie bieżącym nr 18/2021, o rekomendowaniu Walnemu Zgromadzeniu Spółki przeznaczenia zysku netto Spółki za 2020 rok w kwocie 14.693.449,10 PLN na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy w kwocie 0,12 PLN na jedną akcję, tj. na dzień podjęcia uchwały 2.064.226,44 PLN oraz przeznaczenia pozostałej części zysku, tj. kwoty 12.629.222,66 PLN na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki z zastrzeżeniem, iż nadmienione kwoty mogą ulec zmianie w wyniku odkupów akcji własnych zrealizowanych przez Spółkę do dnia dywidendy wyznaczonego przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w ten sposób, że liczba akcji uprawnionych do dywidendy zmniejszy się o liczbę akcji własnych odkupionych do dnia poprzedzającego dzień dywidendy, co spowoduje zmniejszenie łącznej kwoty dywidendy przy jednoczesnym zwiększeniu kwoty przeznaczonej na kapitał zapasowy.

Zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych, decyzję dotyczącą podziału zysku za rok obrotowy 2020 podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-06 Jacek Rożek Wiceprezes Zarządu
2021-05-06 Jerzy Wodarczyk Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kredyt dla firm do 350 tys. na dowolny cel z decyzją online nawet w 10 minut

Kredyt dla firm do 350 tys. na dowolny cel z decyzją online nawet w 10 minut

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki