REKLAMA

Babcia bizneswoman - jaką otwiera firmę?

2013-01-22 09:45
publikacja
2013-01-22 09:45

Osoby starsze stosunkowo rzadko podejmują ryzyko rozpoczęcia prowadzenia własnej działalności. Wśród nowych klientów mBanku i MultiBanku, którzy uruchomili w ostatnim roku rachunek firmowy zaledwie 11 proc. stanowią osoby po 50 roku życia. Jest to najmniej ze wszystkich grup wiekowych. Nawet wśród najmłodszych klientów (do 26 r. ż.) poziom przedsiębiorczości jest wyższy - stanowią oni 19 proc. nowych klientów firmowych obu banków.  

seniorzy
foto: Thinkstock

Podobne wyniki obserwujemy na rynku, gdzie najbardziej aktywną grupą wiekową pod względem liczby otwieranych firm są osoby w wieku 25-34 lata (za międzynarodowym raportem Global Entrepreneurship Monitor 2012 r.). W przypadku osób starszych współczynnik ten spada aż do 4 proc. (osoby w wieku 55-64 lata) - mówi Arkadiusz Kornacki, ekspert Wydziału Produktów Firmowych w mBanku i MultiBanku. - Nie oznacza to jednak, że wśród polskich seniorów brakuje przedsiębiorców, zazwyczaj jednak rozpoczęli oni swoją działalność w nieco wcześniejszym wieku (statystycznie najczęściej jeszcze zanim ukończyli 40 lat).

Za stwierdzeniem tym przemawiają również wyniki badań. W grupie najmłodszych przedsiębiorców zarówno na rynku jak i w detalu BRE prawie nie ma właścicieli firm o ugruntowanej pozycji w biznesie. W Polsce największy - 7 proc. udział mają oni w przedziale wiekowym 35-44 oraz 45-54 - dodaje ekspert mBanku i MultiBanku.

- Warto też dodać, że u pań decyzja o założenia biznesu przychodzi później. Wśród klientów powyżej 50 r.ż. - 59 proc. to mężczyźni, a 41 proc. stanowią kobiety. W przypadku pań udział ten jest najwyższy właśnie w tym przedziale i rośnie wraz ze zwiększaniem się wieku klientów. W najmłodszej grupie nowych klientów banku udział kobiet wynosi tylko 32 proc. - mówi Arkadiusz Kornacki.  

Masz skończone 50 lat? Dlaczego nie założysz firmy? » Masz skończone 50 lat? Dlaczego nie założysz firmy?

- Jeśli już senior prowadzi biznes, to najczęściej działają oni w branży sprzedaży detalicznej. Co ciekawe, szczególnie chętnie prowadzą oni sprzedaż przez internet oraz wysyłkową. Co oznaczać może, że Ci z nich, którzy ostatecznie podejmują ryzyko działania na własną rękę to osoby nowoczesne i chętnie korzystające z dostępnych rozwiązań technologicznych. To dziadkowie i babcie komunikujące się z wnukami na Facebooku czy Skypie - dodaje Arkadiusz Kornacki. - Drugą najbardziej powszechnym rodzajem działalności w grupie klientów powyżej 50 r.ż. jest działalność profesjonalna i naukowa oraz techniczna. Wynik ten pozwala nam wnioskować, że profesjonaliści przed emeryturą przechodzą na swoje, czyli z wiekiem mniej pracujemy dla kogoś, a chętniej działamy na własny rachunek. W tej kategorii widać też wyraźnie różnice wynikające z płci przedsiębiorcy. Babcie częściej specjalizują się w księgowości, doradztwie podatkowym i projektowaniu , a dziadkowie natomiast zdecydowanie częściej są inżynierami, konsultantami biznesowymi lub prawnikami - kończy wypowiedź ekspert mBanku i MultiBanku.

 

1. 11% nowych klientów (osoby, które uruchomili rachunek firmowy w mBanku w 2012 r.) to osoby powyżej 50 roku życia.

Najwięcej klientów otwierających rachunek firmowy stanowią osoby w wieku 27-40 lat - 58%.

  Liczba nowych klientów wg wieku 2012    
  Wiek min Wiek max % udział
  0 26 19%
  27 40 58%
  41 49 12%
  50 60 8%
  61 100 2%

2. Wśród klientów "50plus", 59% to mężczyźni, a 41% to kobiety - udział kobiet rośnie wraz z zwiększeniem wieku klientów, w najmłodszej grupie klientów udział kobiet wynosi tylko 32%

Liczba nowych klientów wg wieku - 2012 r.

Wiek min Wiek max Kobieta Mężczyzna
0 26 32% 68%
26 50 37% 63%
50+   41% 59%

3. Popyt na kartę debetową rośnie wraz z wiekiem klienta. Popyt na ubezpieczenie karty lub podstawowe produkty kredytowe pozostaje na niezmienionym poziomie niezależnie od wieku.

Uproduktowienie nowych klientów firmowych

Wiek karta debetowa ubezpieczenie do karty kredyt odnawialny karta kredytowa
50+ 75% 14% 23% 5%
26-50 71% 13% 24% 5%
do 26 57% 12% 23% 5%

4. Liczba nowych klientów wg branż

Nowi klienci w wieku "50 +" najczęściej prowadzą biznes w branży sprzedaży detalicznej, a w szczególności w "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet" . Drugą kategorią najbardziej powszechną w grupie "50+" była działalność profesjonalna i naukowa oraz techniczna. W tej kategorii widać wyraźnie różnice między "babciami i dziadkami". Babcie częściej specjalizują się w księgowości, doradztwie podatkowym i projektowaniu (wnętrz, odzieży, grafik). Panowie natomiast zdecydowanie częściej są inżynierami lub konsultantami biznesowymi lub prawnikami.

babcia do wynajęcia » Kobiecy pomysł na biznes: babcia do wynajęcia

Wśród klientów poniżej 50 roku życia najpopularniejszą kategorią jest natomiast "Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle" oraz tak jak poprzednio "Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna" oraz "Budownictwo". Jeśli spojrzymy na ten podział pod względem płci to istotne różnice zobaczymy na trzecim miejscu tego zestawienia. U panów pozycję tę zajmuje kategoria "Informacja i komunikacja", a u pań "Opieka zdrowotna i pomoc społeczna".

5. Podział wg długości prowadzenia biznesu

Ponad 50 proc. klientów "50p+" otwierając rachunek mBiznes prowadzi swoją działalność nie dłużej niż 12 miesięcy. Kobiety później decydują się na założenie firmy (większy odsetek wśród start-upów otwierających w mBanku i MultiBanku rachunek). Wśród młodszych klientów udział ten jest znacznie większy i wynosi 83 proc.

  <50   <50 Suma 50-99   50-99 Suma Suma końcowa
Czas prowadzenia firmy Kobieta Mężczyzna   Kobieta Mężczyzna    
0-12 83,08% 78,30% 80,03% 62,25% 48,82% 54,51% 77,55%
24+ 12,09% 15,93% 14,54% 33,40% 46,92% 41,19% 17,13%
12-24 4,84% 5,77% 5,43% 4,34% 4,26% 4,29% 5,32%

6. Branże w województwach, czyli najpopularniejsze branże w danym województwie (% - top 10 województw w których otwartych zostało najwięcej nowych rachunków firmowych)

Kobiety i mężczyźni - 50 PLUS mazowieckie śląskie łódzkie dolnośląskie pomorskie wielkopolskie małopolskie kujawsko-pomorskie zachodniopomorskie lubelskie
Budownictwo 10 12 15 13 11 12 12 12 13 16
Działalność finansowa i ubezpieczeniowa 4 3 5 4 6 4 1 8 7 4
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 17 12 8 15 16 12 11 14 11 12
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca 5 4 3 7 5 5 5 3 5 5
Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją 1 2 1 2 0 1 2 2 1 1
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 3 3 0 2 6 2 1 2 2 0
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi 2 4 2 3 6 2 6 4 1 5
Edukacja 3 1 2 3 2 3 4 1 3 4
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle 27 34 32 28 24 35        

/Emilia Kasperczak

Źródło:Informacja prasowa
Tematy
Sprawdź ile możesz zyskać z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź ile możesz zyskać z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane: Praca

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki