REKLAMA

BOŚ SA: Rejestracja zmian w statucie Banku Ochrony Środowiska S.A.

2021-05-31 18:19
publikacja
2021-05-31 18:19
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Statut_BOS.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 18 / 2021
Data sporządzenia: 2021-05-31
Skrócona nazwa emitenta
BOŚ SA
Temat
Rejestracja zmian w statucie Banku Ochrony Środowiska S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) przekazuje do wiadomości, że w wyniku monitoringu wpisów w Krajowym Rejestrze Sądowym poprzez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego, dostępną pod adresem https://ekrs.ms.gov.pl/web/wyszukiwarka-krs/strona-glowna, powziął informację, że 28 maja 2021 r. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Warszawie (sygn. akt WA.XIII NS-REJ.KRS/23606/21/244) dokonał rejestracji zmiany Statutu Spółki:
w § 5 ust. 2 po pkt 12 Statutu Banku kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 13 o następującym brzmieniu:
„13) wydawanie środków identyfikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów o usługach zaufania.”.

Zmiana Statutu Spółki, zarejestrowana przez Sąd, przyjęta została Uchwałą nr 5/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A. z dnia 30 marca 2021 r.

Informacja o podjętej uchwale została opublikowana w raporcie bieżącym nr 11/2021 r. z dnia 30 marca 2021 r.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że Rada Nadzorcza, działając na podstawie upoważnienia udzielonego uchwałą nr 6/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A. z dnia 30 marca 2021 roku, podjęła uchwałę Nr 42/2021 z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Banku Ochrony Środowiska S.A.
W załączeniu Spółka przekazuje przyjęty przez Radę Nadzorczą jednolity tekst Statutu Banku Ochrony Środowiska S.A.
Załączniki
Plik Opis
Statut BOŚ.pdfStatut BOŚ.pdf Tekst Jednolity Statutu Banku Ochrony Śrrodowiska S.A.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-31 Wojciech Hann Prezes Zarządu
2021-05-31 Arkadiusz Garbarczyk Wiceprezes Zarządu pierwszy zastępca prezesa zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki