PILNE

BOŚ SA: Oświadczenie Prezesa Zarządu BOŚ S.A. o niekandydowaniu do składu organu zarządzającego na kolejną kadencję

2020-05-21 15:56
publikacja
2020-05-21 15:56
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 9 / 2020
Data sporządzenia: 2020-05-21
Skrócona nazwa emitenta
BOŚ SA
Temat
Oświadczenie Prezesa Zarządu BOŚ S.A. o niekandydowaniu do składu organu zarządzającego na kolejną kadencję
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”) informuje, iż w dniu 21 maja 2020 r. pan Bogusław Białowąs – Prezes Zarządu Banku Ochrony Środowiska złożył oświadczenie, iż nie będzie ubiegał się o stanowisko Członka Zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A. na kolejną trzyletnią kadencję, rozpoczynającą się po odbyciu Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A., a co za tym idzie nie będzie brał udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowiska Prezesa Zarządu, Wiceprezesa – pierwszego zastępcy Prezesa Zarządu oraz Wiceprezesa Zarządu Banku, ogłoszonego przez Radę Nadzorczą Banku 14 maja 2020 r.

W oświadczeniu pan Bogusław Białowąs – Prezes Zarządu Banku Ochrony Środowiska napisał:

„Zrealizowałem główne cele z Ramowej Strategii Rozwoju Banku Ochrony Środowiska S.A. Patrząc na ostatnie trzy lata funkcjonowania Banku widać, że w ramach tej instytucji nastąpiła fundamentalna zmiana zarówno w zakresie modelu biznesowego, jak i charakteru organizacji. Wprowadzone przeze mnie zmiany zaowocowały ponad trzykrotnym wzrostem wyniku netto, który w 2019 roku przekroczył 80 mln zł wobec 24,4 mln w 2017 r. Wzrost sumy bilansowej oraz rekordowy kwartalny wynik na działalności bankowej udowodniły, że Bank Ochrony Środowiska wrócił po wielu latach na ścieżkę stabilnego wzrostu. To wszystko pozwala mi z satysfakcją uznać, że w pełni zrealizowałem swoją misję związaną z zarządzaniem Bankiem Ochrony Środowiska. Zrealizowanie powyższego nie byłoby możliwe bez wydatnego wsparcia Rady Nadzorczej Banku za co pragnę serdecznie podziękować.”


Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz § 5 pkt 4 Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-05-21 Arkadiusz Garbarczyk Wiceprezes Zarządu
2020-05-21 Jerzy Zań Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Używane w niskich ratach? Bezpieczne na wakacje. Znajdź swoje wymarzone auto>>

Używane w niskich ratach? Bezpieczne na wakacje. Znajdź swoje wymarzone auto>>

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki