REKLAMA

BORYSZEW: Uprawomocnienie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego dot. uchylenia decyzji organu podatkowego w sprawie zaległości podatkowych w spółce zależnej – aktualizacja informacji

2022-08-01 12:17
publikacja
2022-08-01 12:17
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 38 / 2022
Data sporządzenia: 2022-08-01
Skrócona nazwa emitenta
BORYSZEW
Temat
Uprawomocnienie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego dot. uchylenia decyzji organu podatkowego w sprawie zaległości podatkowych w spółce zależnej – aktualizacja informacji
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Boryszew S.A. („Spółka”, „Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 13/2022 oraz raportów wcześniejszych dotyczących decyzji Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach („Izba”) określającej zaległe zobowiązanie podatkowe spółki zależnej od Emitenta, tj. ZM SILESIA SA („ZM SILESIA”) w podatku VAT za lata 2013 – 2014 rok w kwocie 97.207.066,00 zł powiększone o odsetki od zaległości podatkowych informuje, że w dniu 29 lipca 2022 r. ZM SILESIA otrzymała odpis sentencji wyroku z dnia 27 kwietnia 2022r. ze stwierdzeniem prawomocności. Orzeczenie jest prawomocne od dnia 30 czerwca 2022r.
Niniejsze oznacza iż Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Katowicach nie złożył skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach (Wojewódzki Sąd Administracyjny) wyrokiem z dnia 27 kwietnia 2022r. uchylił w całości decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach z dnia 17 listopada 2021 r. w przedmiocie podatku od towarów i usług za okres od stycznia 2013 r. do grudnia 2014 r., o której Emitent informował raportem bieżącym nr 29/2020 oraz zasądził na rzecz ZM SILESIA zwrot kosztów postępowania. Powodem uchylenia zaskarżonej decyzji były, przede wszystkim, uchybienia organu podatkowego polegające na braku należytego uzasadnienia odnośnie okoliczności oraz podstaw prawnych. i faktycznych co do ewentualnego zawieszenia oraz dalszego biegu okresu przedawnienia spornych zobowiązań podatkowych za lata 2013 – 2014.
O kolejnych istotnych zdarzeniach związanych z ww. postępowaniem Spółka będzie informowała w trybie właściwych raportów.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-08-01 Wojciech Kowalczyk Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Znajdź pracownika na Pracuj.pl już od 41,70 zł!

Znajdź pracownika na Pracuj.pl już od 41,70 zł!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki