REKLAMA

BNP PARIBAS BANK POLSKA SA: Rezerwa na ryzyko prawne kredytów mieszkaniowych CHF

2021-10-06 13:12
publikacja
2021-10-06 13:12
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 40 / 2021
Data sporządzenia: 2021-10-06
Skrócona nazwa emitenta
BNP PARIBAS BANK POLSKA SA
Temat
Rezerwa na ryzyko prawne kredytów mieszkaniowych CHF
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:

Zarząd BNP Paribas Bank Polska S.A. („Bank”) informuje, że 6 października 2021 r. zaakceptował wysokość szacunku wartości bilansowej rezerwy dotyczącej roszczeń z tytułu umów kredytów mieszkaniowych w CHF według stanu na 30 września 2021 r. w wysokości 677 mln zł, co oznacza, że negatywny wpływ na wyniki Banku w III kwartale 2021 r. wyniesie 202 mln zł.

Liczba nowych postępowań sądowych w III kwartale 2021 r. ustabilizowała się w porównaniu do poprzedniego kwartału i wyniosła 416 spraw.

Szczegółowe informacje dotyczące ryzyka prawnego związanego z umowami kredytów mieszkaniowych w CHF zostaną ujawnione w Skonsolidowanym Raporcie Śródrocznym Grupy Kapitałowej Banku za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2021 r.

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Provision for a legal risk related to the CHF mortgage loans

current report no. 40/2021


date: 6 October 2021

The Management Board of BNP Paribas Bank Polska S.A. ("Bank") hereby
informs that on 6 October 2021, it approved the estimated level of the
balance value of the provision for claims related to the CHF mortgage
loans’ agreements as at 30 September 2021 in the amount of PLN 677
million, translating into the negative impact on the Bank's results in
the third quarter of 2021 amounting to PLN 202 million.


The number of new lawsuits in the third quarter of 2021 stabilized
compared to the previous quarter and amounted to 416 cases.


The detailed information on legal risk related to the CHF mortgage
loans’ agreements will be disclosed in the Interim Consolidated Report
of the Bank's Group for the period of 9 months ended 30 September 2021.

Legal basis


Article 17, item 1 of the Market Abuse Regulation (MAR)


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-10-06 Jean-Charles Aranda Wiceprezes Zarządu
2021-10-06 Aleksandra Zouner Dyrektor Zarządzający
Pion Rachunkowości Zarządczej
i Relacji Inwestorskich
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź ile możesz zyskać z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź ile możesz zyskać z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki