REKLAMA

BLUMERANG INVESTORS S.A.: Informacja o akcjonariuszach dysponujących ponad 5% głosów na ZWZ Spółki Blumerang Investors S.A. w dniu 30 czerwca 2021 roku

2021-06-30 20:27
publikacja
2021-06-30 20:27
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 8 / 2021
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
BLUMERANG INVESTORS S.A.
Temat
Informacja o akcjonariuszach dysponujących ponad 5% głosów na ZWZ Spółki Blumerang Investors S.A. w dniu 30 czerwca 2021 roku
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Emitent przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 30 czerwca 2021 roku:
1. January Ciszewski, któremu przysługiwały 2.769.192 głosy na ZWZ, które stanowiły 100% głosów na ZWZ i które stanowiły 28,85% w ogólnej liczbie głosów.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-06-30 Andrzej Dulnik Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Advertisement

Powiązane

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki