REKLAMA

BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH S.A.: Treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 23 czerwca 2021 roku

2021-05-27 14:02
publikacja
2021-05-27 14:02
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
BIK_projekty_ZWZA_23062021.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Sprawozdanie_z_dzialalnosci_RN.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Sprawozdanie_RN_o_wynagrodzeniach.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 38 / 2021
Data sporządzenia: 2021-05-27
Skrócona nazwa emitenta
BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH S.A.
Temat
Treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 23 czerwca 2021 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Emitent”), działając na podstawie art. 56 ust. 1 lit. a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z § 19 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, przekazuje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zwołanego na dzień 23 czerwca 2021 roku na godzinę 11.00 oraz przekazuje Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Emitenta w roku 2020 i Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach.
Treść projektów uchwał oraz pozostałych dokumentów stanowią załączniki do niniejszego raportu bieżącego.

Załączniki
Plik Opis
BIK_projekty_ZWZA_23062021.pdfBIK_projekty_ZWZA_23062021.pdf projekty uchwała na ZWZA
Sprawozdanie_z_działalności_RN.pdfSprawozdanie_z_działalności_RN.pdf sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2020 roku
Sprawozdanie_RN_o_wynagrodzeniach.pdfSprawozdanie_RN_o_wynagrodzeniach.pdf sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-27 Mirosław Koszany Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź jak zyskać 350 zł z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź jak zyskać 350 zł z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki