REKLAMA
PIT 2023

BIOMAXIMA S.A.: Informacja o pozytywnej ocenie wniosku o dofinansowanie w kwocie 4 824 793,35 zł

2023-10-20 10:33
publikacja
2023-10-20 10:33
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 30 / 2023
Data sporządzenia: 2023-10-20
Skrócona nazwa emitenta
BIOMAXIMA S.A.
Temat
Informacja o pozytywnej ocenie wniosku o dofinansowanie w kwocie 4 824 793,35 zł
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd BioMaxima SA informuje, że powziął informację iż Projekt Spółki „Prace B+R i wdrożenie Zestawów multiplex real-time qPCR oraz LAMP do identyfikacji bakterii z rodzaju Salmonella spp., a także Listeria spp. i L. monocytogenes prowadzone przez BioMaxima S.A. wraz z internacjonalizacją przedsiębiorstwa i rozwojem laboratorium B+R” otrzymał pozytywną ocenę Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w Działaniu Ścieżka SMART. Kwota dofinansowania wyniesie 4 824 793,35 zł (cztery miliony osiemset dwadzieścia cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt trzy zł 35/100), co stanowi 57,34% kosztów kwalifikowanych projektu (8 414 745, 18 zł). Zawarcie umowy o dofinansowanie będzie możliwe po potwierdzeniu spełnienia przesłanek określonych w § 9 Regulaminu wyboru projektów (m.in. status MŚP, powiązania osobowe i kapitałowe).
Przedmiotowy wniosek obejmuje opracowanie wraz z zespołem naukowym Uniwersytetu Warszawskiego rodziny zestawów testów molekularnych do wykrywania obecności Salmonella spp. i Listeria spp. w czasie rzeczywistym, z wykorzystaniem sond fluorescencyjnych (real-time qPCR oraz LAMP), z różnych próbek, takich jak żywność, pasze dla zwierząt, woda technologiczna, próbki środowiskowe, kał ludzki, odchody zwierząt, ścieki, czy inny materiał biologiczny wymieniony w ISO 16140 oraz „Validation of alternative analysis methods” AFNOR.
Aktualnie na rynku produktów do molekularnej identyfikacji DNA pałeczek Salmonella oraz Listeria dostępne są zestawy wyłącznie kilku globalnych producentów (Bio-Rad, Thermo Fisher, Qiagen, Eurofins). Opracowanie przez BioMaxima w/w testów o wyższych walorach rynkowych umożliwi Spółce skuteczne konkurowanie z aktualnie dostępnymi rozwiązaniami na całym świecie.
Opisane zestawy testów znajdą się w portfelu wyrobów które będą opracowywane w Centrum Badawczo Rozwojowym i wytwarzane w rozbudowanym wydziale diagnostyki molekularnej w oddanym do użytku w II kwartale br. obiekcie produkcyjnym Emitenta.
Ponadto w ramach wniosku Emitent również uzyska dofinansowanie na udział w międzynarodowych targach w 2024 r. (Medica, Medlab, Analytica, ECCMID), który jest istotny dla międzynarodowej komercjalizacji oferty Emitenta.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-10-20 Łukasz Urban Prezes Zarządu
2023-10-20 Henryk Lewczuk Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Wypróbuj Pracuj.pl za 1zł! Zatrudniaj szybko i skutecznie!

Wypróbuj Pracuj.pl za 1zł! Zatrudniaj szybko i skutecznie!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki