REKLAMA

BETACOM: Powołanie członka Zarządu Betacom SA

2020-11-06 20:55
publikacja
2020-11-06 20:55
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Zal._do_RB_16.2020_oswiadczenie_kandydata_na_czlonka_Zarzadu.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Zal._do_RB_16.2020_zyciorys_kandydata_na_czlonka_Zarzadu.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 16 / 2020
Data sporządzenia: 2020-11-06
Skrócona nazwa emitenta
BETACOM
Temat
Powołanie członka Zarządu Betacom SA
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Betacom S.A. ("Spółka", "Emitent") na podstawie §5 ust. 1 pkt 22 oraz §28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r.) informuje, że Rada Nadzorcza Spółki uchwałą nr 2 z dnia 5 listopada 2020 roku powołała Pana Karola Cieślaka, powierzając mu funkcję członka Zarządu od dnia 1 grudnia 2020r.
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Karol Cieślak nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności prowadzonej przez Emitenta, nie pozostaje wspólnikiem w spółce konkurencyjnej wobec Emitenta, członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej w stosunku do Emitenta osoby prawnej.
Pan Karol Cieślak nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

Zgoda powołanego członka Zarządu na kandydowanie wraz ze stosownym oświadczeniem oraz życiorys zawodowy Pana Karola Cieślaka stanowią załączniki do niniejszego raportu.
Załączniki
Plik Opis
Zał. do RB 16.2020 oświadczenie kandydata na członka Zarządu.pdfZał. do RB 16.2020 oświadczenie kandydata na członka Zarządu.pdf Oświadczenie Kandydata na członka Zarządu
Zał. do RB 16.2020 życiorys kandydata na członka Zarządu.pdfZał. do RB 16.2020 życiorys kandydata na członka Zarządu.pdf yciorys kandydata na członka Zarządu

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-11-06 Bartłomiej Antczak Prezes Zarządu Bartłomiej Antczak
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź jak zyskać 350 zł z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź jak zyskać 350 zł z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki