REKLAMA

BENEFIT SYSTEMS S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 29 czerwca 2022 r.

2022-06-29 17:19
publikacja
2022-06-29 17:19
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 22 / 2022
Data sporządzenia: 2022-06-29
Skrócona nazwa emitenta
BENEFIT SYSTEMS S.A.
Temat
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 29 czerwca 2022 r.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd Benefit Systems S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 29 czerwca 2022 roku:

1) James Van Bergh – 463.691 akcji reprezentujących 463.691 głosów na Walnym Zgromadzeniu; procentowy udział głosów na Walnym Zgromadzeniu w dniu 29 czerwca 2022 r. –23,52%; procentowy udział głosów w ogólnej liczbie głosów –15,81%;
2) Benefit Invest Limited – 295.421 akcji reprezentujących 295.421 głosów na Walnym Zgromadzeniu; procentowy udział głosów na Walnym Zgromadzeniu w dniu 29 czerwca 2022 r. – 14,98%; procentowy udział głosów w ogólnej liczbie głosów – 10,07%;
3) Fundacja Drzewo i Jutro – 235.997 akcji reprezentujących 238.497 głosów na Walnym Zgromadzeniu; procentowy udział głosów na Walnym Zgromadzeniu w dniu 29 czerwca 2022 r. – 11,97%; procentowy udział głosów w ogólnej liczbie głosów: 8,04%;
4) MetLife Otwarty Fundusz Emerytalny – 219.655 akcji reprezentujących 219.655 głosów na Walnym Zgromadzeniu; procentowy udział głosów na Walnym Zgromadzeniu w dniu 29 czerwca 2022 r. – 11,14%; procentowy udział głosów w ogólnej liczbie głosów: 7,49%;
5) Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva Santander – 199.000 akcji reprezentujących 199.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu; procentowy udział głosów na Walnym Zgromadzeniu w dniu 29 czerwca 2022 r. – 10,09%; procentowy udział głosów w ogólnej liczbie głosów: 6,78%.
6) Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny – 199.000 akcji reprezentujących 199.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu; procentowy udział głosów na Walnym Zgromadzeniu w dniu 29 czerwca 2022 r. – 10,09%; procentowy udział głosów w ogólnej liczbie głosów: 6,78%.
7) Invesco Europlus Fund – 150.209 akcji reprezentujących 150.209 głosów na Walnym Zgromadzeniu; procentowy udział głosów na Walnym Zgromadzeniu w dniu 29 czerwca 2022 r. – 7,62%; procentowy udział głosów w ogólnej liczbie głosów: 5,12%.
8) Invesco Global Diversified Companies Fund – 104.263 akcji reprezentujących 104.263 głosów na Walnym Zgromadzeniu; procentowy udział głosów na Walnym Zgromadzeniu w dniu 29 czerwca 2022 r. – 5,29%; procentowy udział głosów w ogólnej liczbie głosów: 3,55%.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


List of the shareholders holding at least 5% of the number of votes at
the Ordinary General Meeting of the Company held on June 29, 2022

The Management Board of Benefit Systems S.A. with its registered seat in
Warsaw (hereinafter, the “Company”), hereby provides the list of the
shareholders holding at least 5% of the number of votes at the Ordinary
General Meeting of the Company held on June 29, 2022:


1) James Van Bergh – 463,691 shares representing 463,691 votes at the
General Meeting; percentage share in the number of votes at the General
Meeting on June 29, 2022: 23.52%; percentage share in the total number
of votes: 15.81%;


2) Benefit Invest Limited – 295,421 shares representing 295,421 votes at
the General Meeting; percentage share in the number of votes at the
General Meeting on June 29, 2022: 14.98%; percentage share in the total
number of votes: 10.07%;


3) Fundacja Drzewo i Jutro – 235,997 shares representing 235,997 votes
at the General Meeting; percentage share in the number of votes at the
General Meeting on June 29, 2022: 11.97%; percentage share in the total
number of votes: 8.04%;


4) MetLife Otwarty Fundusz Emerytalny – 219,655 shares representing
219,655 votes at the General Meeting; percentage share in the number of
votes at the General Meeting on June 29, 2022: 11.14%; percentage share
in the total number of votes: 7.49%.


5) Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva Santander – 199,000 shares
representing 199,000 votes at the General Meeting; percentage share in
the number of votes at the General Meeting on June 29, 2022: 10.09%;
percentage share in the total number of votes: 6.78%.


6) Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny – 199,000 shares
representing 199,000 votes at the General Meeting; percentage share in
the number of votes at the General Meeting on June 29, 2022: 10.09%;
percentage share in the total number of votes: 6.78%.


7) Invesco Europlus Fund – 150,209 shares representing 150,209 votes at
the General Meeting; percentage share in the number of votes at the
General Meeting on June 29, 2022: 7.62%; percentage share in the total
number of votes: 5.12%.


8) Invesco Global Diversified Companies Fund – 104,263 shares
representing 104,263 votes at the General Meeting; percentage share in
the number of votes at the General Meeting on June 29, 2022: 5.29%;
percentage share in the total number of votes: 3.55%.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-06-29 Bartosz Józefiak Członek Zarządu Bartosz Józefiak
2022-06-29 Emilia Rogalewicz Członek Zarządu Emilia Rogalewicz
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zyskaj 360 zł i oszczędzaj na 6% w Banku Millennium

Zyskaj 360 zł i oszczędzaj na 6% w Banku Millennium

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki