BENEFIT SYSTEMS S.A.: Informacja o liczbie aktywnych kart sportowych

2020-07-01 18:37
publikacja
2020-07-01 18:37
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 20 / 2020
Data sporządzenia: 2020-07-01
Skrócona nazwa emitenta
BENEFIT SYSTEMS S.A.
Temat
Informacja o liczbie aktywnych kart sportowych
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Benefit Systems S.A. z siedzibą w Warszawie (‘Spółka’), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 24/2016 z dnia 20 lipca 2016 r. oraz raportu bieżącego nr 9/2020 z dnia 31 marca 2020 r. informuje, że liczba aktywnych kart sportowych w Grupie Kapitałowej Spółki na 30 czerwca 2020 wyniosła 787,1 tys. szt. (w tym 498,9 tys. szt. w Polsce oraz 288,2 tys. szt. na rynkach zagranicznych).

Na 1 lipca 2020 r. liczba aktywnych kart sportowych w Grupie Kapitałowej Spółki wyniosła 1 002,2 tys. szt. (w tym 710,1 tys. szt. w Polsce oraz 292,1 tys. szt. na rynkach zagranicznych).

Zarząd Spółki nie zdecydował się na publikację średniej ważonej liczby kart za czerwiec, ponieważ wskaźnik ten jest zaburzony przez fakt wystąpienia niepełnego okresu rozliczeniowego w Polsce w czerwcu (związanego z otwarciem obiektów sportowych 6 czerwca 2020 r.).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Information on active sport cards’ number


Further to current report No. 24/2016 of 20 July 2016 and to current
report No. 9/2020 of 31 March 2020, the Management Board of Benefit
Systems S.A. with its registered seat in Warsaw (hereinafter, the
"Company”) informs that as of 30 June 2020, the number of active sports
cards in the capital group of the Company amounted to 787.1 thousand
pcs. (of which 498.9 thousand pcs. in Poland and 288.2 thousand pcs. on
foreign markets).


As of 1 July 2020, the number of active sports cards amounted to 1 002.2
thousand pcs. (of which 710.1 thousand pcs. in Poland and 292.1 thousand
pcs. on foreign markets).


The Management Board of the Company decided not to announce the weighted
average number of cards for June 2020, as it was impacted by incomplete
billing period in Poland in June (due to the opening of sport facilities
from 6 June 2020).


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-07-01 Bartosz Józefiak Członek Zarządu Bartosz Józefiak
2020-07-01 Adam Radzki Członek Zarządu Adam Radzki
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto osobiste Banku Millennium 360° i 360° Junior w promocji z premią do 290 zł!

Konto osobiste Banku Millennium 360° i 360° Junior w promocji z premią do 290 zł!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki