REKLAMA

B3SYSTEM: Zawiadomienie o nabyciu znacznego pakietu akcji

2016-06-02 10:36
publikacja
2016-06-02 10:36
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
<html>
<head>

</head>
<body><font face='Times New Roman'>
<p>

</p>
</font></body>
</html>
<font face='Times New Roman'></font> Raport bieżący nr 15 / 2016 <html>
<head>

</head>
<body>
</body>
</html>
Data sporządzenia: 2016-06-02
Skrócona nazwa emitenta
B3SYSTEM
Temat
Zawiadomienie o nabyciu znacznego pakietu akcji
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd B3System S.A. ("Spółka") informuje, o otrzymaniu w dniu wczorajszym zawiadomienia od Pana Tomasza Muc dokonanego na podstawie art. 69 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych o przekroczeniu progu 5% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.
Zgodnie z zawiadomieniem przekroczenie progu 5% w ogólnej liczbie głosów w Spółce nastąpiło w związku z informacją z dnia 25 maja 2016 roku przekazaną przez Zarząd B3System S.A. o postanowieniu Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 18 maja 2016 roku o obniżeniu kapitału zakładowego Spółki. Liczba całkowitych akcji w Spółce przed zmianą 3 262 771 szt., po zmianie 2 477 286 szt. Liczba całkowita głosów w Spółce przed zmianą 3 363 771, po zmianie 2 577 286.
Przed zmianą Pan Tomasz Muc posiadał łącznie 137 351 akcji Spółki, stanowiących 4,21% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 137 351 głosów, co stanowiło 4,08% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.
Po zmianie Pan Tomasz Muc posiada łącznie 137 351 akcji Spółki, stanowiących 5,54% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 137 351 głosów w Spółce, co stanowi 5,33% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
<html>
<head>

</head>
<body><font face='Times New Roman'><p>
</p></font></body>
</html>

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2016-06-02 Paweł Paluchowski Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Przenieś numer do Orange dla Firm i kup wybrany smartfon za którego zapłacimy 3 pierwsze raty

Przenieś numer do Orange dla Firm i kup wybrany smartfon za którego zapłacimy 3 pierwsze raty

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki