REKLAMA

Allegro idzie na GPW. Chce pozyskać 1 mld zł na spłatę zadłużenia

2020-09-14 07:10, akt.2020-09-14 12:35
publikacja
2020-09-14 07:10
aktualizacja
2020-09-14 12:35
Allegro idzie na GPW. Chce pozyskać 1 mld zł na spłatę zadłużenia
Allegro idzie na GPW. Chce pozyskać 1 mld zł na spłatę zadłużenia
fot. Marek Wiśniewski / / Puls Biznesu

Allegro.eu ogłosiło zamiar przeprowadzenia oferty publicznej i debiutu na GPW. Z nowej emisji spółka chce pozyskać 1 mld zł na spłatę zadłużenia, IPO obejmować będzie także sprzedaż akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy - podała spółka w komunikacie.

"Oczekuje się, że oferta obejmie emisję nowych akcji ze spodziewanymi wpływami brutto dla grupy w kwocie około 1,0 mld zł oraz sprzedaż akcji przez obecnych akcjonariuszy, w tym fundusze private equity oraz część dyrektorów i członków kierownictwa grupy" - napisano w komunikacie.

Spodziewamy się publikacji prospektu na początku przyszłego tygodnia - powiedział podczas telekonferencji dyrektor finansowy Jon Eastick.

Grupa zamierza przeznaczyć wpływy netto z emisji nowych akcji, wraz z kredytami w ramach nowej linii kredytowej, na spłatę istniejącego zadłużenia w celu poprawy swojej dźwigni netto.

"Celem grupy i jej akcjonariuszy jest znaczący udział akcji będących w wolnym obrocie (free float) po ich dopuszczeniu do obrotu" - napisano w komunikacie.

Oferta publiczna skierowana będzie do inwestorów instytucjonalnych oraz detalicznych, do których ma trafić 5 proc. akcji.

Spółka zatrudniła Goldman Sachs International i Morgan Stanley & Co. International plc, jako globalnych koordynatorów i współprowadzących księgę popytu oraz Barclays Bank PLC, BofA Securities Europe i Citigroup Global Markets Limited oraz Dom Maklerski Banku Handlowego jako współprowadzących księgę popytu.

Allegro zatrudniło także Santander Bank Polska i BM PKO BP jako współprowadzących księgę popytu i współoferujących w Polsce w związku z ofertą dla inwestorów detalicznych oraz Bank Polska Kasa Opieki, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Erste Group Bank AG, Pekao Investment Banking i Raiffeisen Centrobank AG, jako współzarządzających, w przypadku realizacji oferty publicznej.

W przewidywalnej przyszłości nie będzie dywidendy

Allegro nie planuje wypłaty dywidendy w przewidywalnej przyszłości - powiedział podczas telekonferencji dyrektor finansowy Jon Eastick.

"Allegro nie planuje wypłaty dywidendy w przewidywalnej przyszłości - powiedział podczas telekonferencji dyrektor finansowy Jon Eastick.

Dodał, że spółka chce skupić się na rozwoju. Chce wykorzystywać wszelkie pojawiające się okazje rynkowe, więc chce zatrzymać gotówkę w spółce. 

Allegro przewiduje ofertę publiczną w IV kwartale 2020 roku - powiedział podczas telekonferencji prezes spółki Francois Nyuts.

Allegro nie wyklucza przeprowadzenia kolejnych akwizycji ciekawych firm pod kątem możliwości dostarczania dodatkowych korzyści dla klientów spółki - poinformował prezes Allegro Francois Nuyts.

"W przeszłości pokazaliśmy już naszą zdolność do przeprowadzania akwizycji. W ciągu ostatniego półtora roku kupiliśmy e-bilet, największą platformę do zakupu biletów na koncerty w Polsce, a także fintech FinAi (oferujący usługi i produkty dla branży finansowej). W dalszym ciągu będziemy bardzo taktycznie patrzeć na świetne biznesy, które mogłyby stanowić korzyść dla naszej bazy konsumentów" - powiedział prezes Allegro Francois Nuyts podczas poniedziałkowej telekonferencji z analitykami.

Allegro nie spodziewa się powrotu wskaźnika EBITDA/GMV do poziomu 6 proc. - poinformował Jon Eastick, dyrektor finansowy (CFO) Allegro.

"Nie oczekujemy, że wrócimy do 6 proc. (przyp. PAP EBIDA/GMV). Chcemy rozwijać firmę, jak najszybciej, chcemy korzystać z szans rynkowych, o których mówiliśmy podczas prezentacji. Nie potrzebujemy powrotu do historycznie rekordowych poziomów" - powiedział Eastick podczas poniedziałkowej telekonferencji Allegro, pytany o możliwość powrotu do poziomu 6 proc. w długim terminie.

Skorygowana rentowność EBITDA/GMV Allegro po pierwszym półroczu 2020 roku zmniejszyła się do 5 z 6,1 przed rokiem.

Skorygowana EBITDA Allegro w I pół. 2020 wzrosła do 808 mln zł z 631 mln zł

Skorygowana EBITDA Allegro w pierwszym półroczu 2020 wzrosła o 28 proc., do 808 mln zł z 631 mln zł - podała spółka w komunikacie prasowym.  

Skorygowana EBITDA oznacza zysk na działalności operacyjnej przed spłatą odsetek, opodatkowaniem i amortyzacją, z wyłączeniem kosztów transakcji, kosztów monitorowania, kosztów sporządzenia strategii rynkowej, kosztów restrukturyzacji zatrudnienia, kosztów postępowań regulacyjnych, kosztów restrukturyzacji grupy, dotacji na rzecz różnych organizacji pożytku publicznego, premii dla pracowników i wydatków środków na ochronę sanitarną pracowników i szans inwestycyjnych.

Wartość sprzedanych produktów (GMV) na platformie grupy wzrosła w pierwszym półroczu 2020 roku do 16 mld zł z 10,36 mld zł przed rokiem.

Allegro podało, że w 2020 roku notuje duży wzrost przychodów.

"Przyspieszenie to było również widoczne na początku 2020 r., jeszcze przed wybuchem pandemii COVID-19, gdy wartość GMV rosła w tempie wyższym niż w analogicznych okresach 2019 r. zarówno w styczniu, jak i lutym 2020 r. Od marca do maja, gdy sklepy stacjonarne były zamknięte przez wszystkie miesiące tego okresu lub ich część, Grupa odnotowała istotnie wyższy miesięczny wzrost GMV – o 47 proc., 85 proc. i 73 proc. odpowiednio w marcu, kwietniu i maju. W okresie od czerwca do sierpnia, czyli już po ponownym otwarciu sklepów stacjonarnych w Polsce, grupa w dalszym ciągu odnotowywała znacznie wyższe tempo wzrostu wartości GMV niż w okresie bezpośrednio poprzedzającym zamrożenie gospodarki spowodowane epidemią COVID-19, które w czerwcu, lipcu i sierpniu wyniosło odpowiednio 57 proc., 48 proc. i 51 proc." - napisano.

"Wysoki wzrost GMV w połączeniu z umiarkowanym wzrostem współczynnika prowizji i opłat oraz istotnym zwiększeniem prowadzonej przez grupę działalności reklamowej i działalności w zakresie porównywania cen był czynnikiem dodatkowo napędzającym wzrost przychodów netto w tempie równym lub większym od tempa wzrostu GMV" - dodano.

Wartość przychodów netto w latach zakończonych 31 grudnia 2018 roku i 31 grudnia 2019 roku zwiększyła się odpowiednio o 19,0 i 31,1 proc. W okresie 6 miesięcy zakończonym 30 czerwca 2020 r. przychody netto Grupy wzrosły o 51,8 proc.

W latach 2017-2019 Grupa wypracowywała wyniki mierzone wskaźnikiem skorygowanej EBITDA do przychodów netto na poziomie przekraczającym 50 proc. oraz wskaźnikiem skorygowanej EBITDA do GMV na poziomie ok. 6 proc., przy czym skorygowana EBITDA rosła w tym okresie o 18,5 proc. średnio rocznie (CAGR).

"Kilka kluczowych inicjatyw inwestycyjnych, w szczególności program SMART! uruchomiony w 2018 r., zaczęło z czasem generować malejące marże, w związku z czym wskaźnik skorygowanej EBITDA do przychodów netto osiągnął poziom 45,6 proc., a wskaźnik skorygowanej EBITDA do GMV wyniósł 5,0 proc. w okresie 6 miesięcy zakończonym 30 czerwca 2020 r. Grupa jest zdania, że inwestycje te mają kluczowe znaczenie dla przyspieszenia efektu „koła zamachowego” i będą w dalszym ciągu napędzać ogólny wzrost prowadzonej przez nią działalności" - napisano w komunikacie.

Dźwignia finansowa netto zmniejszyła się z 5,1-krotności wskaźnika zadłużenia netto do skorygowanej EBITDA za okres 12 miesięcy zakończony 30 czerwca 2019 r. do 3,7-krotności tego wskaźnika na dzień 30 czerwca 2020 r.

Allegro ma ponad 2 400 pracowników, w tym ponad 850 inżynierów pracujących w pięciu centrach technologicznych w różnych częściach Polski.

Allegro ogłosiło w poniedziałek zamiar przeprowadzenia oferty publicznej i debiutu na warszawskiej giełdzie. Z nowej emisji spółka chce pozyskać 1 mld zł na spłatę zadłużenia. IPO obejmować będzie także sprzedaż akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy.

Platforma Allegro. pl umożliwia sprzedaż nowych produktów przede wszystkim firmom prowadzącym działalność w formule biznes-klient i przyciąga średnio 20 mln internautów miesięcznie, co odpowiada ok. 76 proc. wszystkich użytkowników Internetu w Polsce.

Platforma e-commerce Grupy dysponuje bazą użytkowników obejmującą około 12,3 mln aktywnych kupujących, którzy mają dostęp do oferty około 117 tys. firm, dzięki czemu na platformie Allegro.pl zawierane są średnio 32 mln transakcji miesięcznie (w okresie 12 miesięcy zakończonym 30 czerwca 2020 r.). 

Allegro oczekuje spadku wskaźnika długu netto do skoryg. EBITDA poniżej 3,0x na koniec roku

Allegro oczekuje spadku wskaźnika długu netto do skorygowanej EBITDA poniżej poziomu 3,0x na koniec 2020 roku - poinformował Jon Eastick, dyrektor finansowy (CFO) Allegro.

"Z emisji nowych akcji chcemy pozyskać 1 mld zł. Środki te posłużą do redukcji naszego zadłużenia. W związku z tym spodziewamy się spadku wskaźnika długu netto do skorygowanej EBITDA z poziomu 3,7x na koniec czerwca do poniżej poziomu 3,0x na koniec tego roku" - powiedział Eastick podczas poniedziałkowej telekonferencji Allegro.

Dźwignia finansowa netto Allegro zmniejszyła się z 5,1-krotności wskaźnika zadłużenia netto do skorygowanej EBITDA za okres 12 miesięcy zakończony 30 czerwca 2019 r. do 3,7-krotności tego wskaźnika na dzień 30 czerwca 2020 r.

Skorygowana EBITDA Allegro w pierwszym półroczu 2020 wzrosła o 28 proc., do 808 mln zł z 631 mln zł.

Allegro nie podaje obecnie poziomu zysku netto, ma to zrobić przy okazji publikacji prospektu emisyjnego, co nastąpi prawdopodobnie w przyszłym tygodniu. Jon Eastick zapewnia jednak, że biznes spółki jest opłacalny również pod kątem zysku netto. 

Allegro spodziewa się dalszego lekkiego wzrostu kosztów dostaw w ramach usługi Smart!

Allegro spodziewa się, że koszty dostaw w ramach usługi Smart! będą jeszcze w przyszłości lekko rosnąć - ocenia dyrektor finansowy Allegro Jon Eastick. Obecnie stanowią one około 14 proc. przychodów grupy i są dla niej największym składnikiem kosztowym.

"Największym składnikiem kosztowym w naszym biznesie są koszty związane z dostawą produktów dla klientów usługi Smart! Stanowią one około 14 proc. naszych przychodów na koniec czerwca 2020 roku, licząc za ostatnie 12 miesięcy. Ponieważ coraz więcej klientów podpisuje z nami umowę na usługę Smart!, ten koszt będzie pewnie w dalszym ciągu szedł nieco w górę" - powiedział Jon Eastick podczas poniedziałkowej konferencji prasowej.

Z danych udostępnionych przez Allegro wynika, że obecnie z usługi Smart! korzysta około 17 proc. kupujących.

Usługa ta, w zamian za miesięczny abonament, zakłada darmowe dla użytkownika dostawy zakupionych produktów do paczkomatów i punktów odbioru.

Warto wiedzieć:

Platforma Allegro. pl umożliwia sprzedaż nowych produktów przede wszystkim firmom prowadzącym działalność w formule biznes-klient i przyciąga średnio 20 mln internautów miesięcznie, co odpowiada ok. 76 proc. wszystkich użytkowników Internetu w Polsce.

Platforma e-commerce Grupy dysponuje bazą użytkowników obejmującą około 12,3 mln aktywnych kupujących, którzy mają dostęp do oferty około 117 tys. firm, dzięki czemu na platformie Allegro.pl zawierane są średnio 32 mln transakcji miesięcznie (w okresie 12 miesięcy zakończonym 30 czerwca 2020 r.).

epo/ pr/

Źródło:PAP Biznes
Tematy
10% zwrotu za paliwo! Sprawdź iKonto Biznes z kartą z Plusem!

10% zwrotu za paliwo! Sprawdź iKonto Biznes z kartą z Plusem!

Komentarze (27)

dodaj komentarz
(usunięty)
(wiadomość usunięta przez moderatora)
pstrzezek
Jak spółka idzie na parkiet po kasę na rozwój to rozumiem. Ale po to by spłacić wierzycieli??
Powodzenia życzę i przytulam czule
carlito1
Jak dla mnie to śmierdzi chęcią wyciągnięcia kasy od ludzi... I zmykamy:)3
meryt
carlito1 "Jak dla mnie to śmierdzi chęcią wyciągnięcia kasy od ludzi... I zmykamy:

Codziennie masz oferowane akcje na sprzedaż. Spójrz na tablice ofert z parkietu giełdowego.
carlito1 odpowiada meryt
Pewnie, że są ... Ale mi chodzi o allegro....
meryt odpowiada carlito1
carlito1 odpowiada meryt2020-09-14 20:19
"Pewnie, że są ... Ale mi chodzi o allegro...."

Nie różni się od innych. Ale można mieć uprzedzenia, bo to konkurencja funduszy brytyjskich dla np. Alieexpress.
karbinadel
Tak naprawdę Allegro jest dobre tylko w jednym: w neutralizowaniu konkurencji. Sprzedawcy coraz bardziej nienawidzą tego serwisu i systematycznej tresury, jakiej są tu poddawani. Ciosem w plecy dla setek niezależnych sklepów okazał się system pseudo-darmowych przesyłek Smart. Ale to zapewne on jest przyczyną w/w zadłużenia, bo koszty Tak naprawdę Allegro jest dobre tylko w jednym: w neutralizowaniu konkurencji. Sprzedawcy coraz bardziej nienawidzą tego serwisu i systematycznej tresury, jakiej są tu poddawani. Ciosem w plecy dla setek niezależnych sklepów okazał się system pseudo-darmowych przesyłek Smart. Ale to zapewne on jest przyczyną w/w zadłużenia, bo koszty jego obsługi pochłaniają kilkaset mln rocznie
wonsz
Jako konsument, jestem z Allegro zadowolony. Ale mimo wszystko jest miejsce do poprawek, za słabo trzyma polskich Januszy za ryjki. U Chińczyka przekroczony czas dostawy to... towar za darmo (miałem okazję raz skorzystać z tej opcji - wystarczyły 2 kliknięcia i 1 zdanie po angielsku i kasa wraca na kartę). Do rozważenia. Bez tej Jako konsument, jestem z Allegro zadowolony. Ale mimo wszystko jest miejsce do poprawek, za słabo trzyma polskich Januszy za ryjki. U Chińczyka przekroczony czas dostawy to... towar za darmo (miałem okazję raz skorzystać z tej opcji - wystarczyły 2 kliknięcia i 1 zdanie po angielsku i kasa wraca na kartę). Do rozważenia. Bez tej opcji przesiądę się na konkurencyjną platformę.
karbinadel
Takie durnoty może wypisywać tylko ktoś, kto sam nigdy nie prowadził działalności, ani nie miał do czynienia z Allegro jako sprzedający przedsiębiorca
fortidude
Co za brednie. Spróbuj kupić od Chińczyka coś za więcej niż 20zł i odzyskać pieniądze :)

Powiązane: Debiut Allegro na GPW

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki