REKLAMA

Agencja Fitch potwierdziła rating Polski

2020-03-27 23:06
publikacja
2020-03-27 23:06

Agencja Fitch potwierdziła w piątek długoterminowy rating Polski w walucie obcej na poziomie "A-" z perspektywą stabilną - podała agencja w komunikacie. Fitch ocenia, że możliwe tymczasowe rozluźnienie reguły fiskalnej w zw. ze stymulacją fiskalną w obliczu epidemii koronawirusa nie będzie negatywne dla ratingu.

/ fot. Savostyanov Sergei / TASS

"Fitch (...) bierze pod uwagę dotychczasowe przestrzeganie przez Polskę stabilizującej reguły wydatkowej i konsolidację fiskalną po poprzednim globalnym kryzysie finansowym. W obliczu nadzwyczajnych rozwiązań wydatkowych, numeryczne ograniczenia reguły (wydatkowej - PAP) najprawdopodobniej zostaną złamane w 2020 r. Odnotowujemy natomiast, że reguła pozwala na odstępstwa od niej w nadzwyczajnych okolicznościach. Dlatego też potencjalne tymczasowe zawieszenie reguły w 2020 r., co Fitch ocenia za prawdopodobne, samo w sobie nie nadszarpnie ratingu" - napisano.

Zdaniem agencji Polska gospodarka może wykazać się relatywnie odporna na szok związany z koronawirusem w porównaniu do wielu krajów z koszyka ratingowego, z uwagi na zdywersyfikowaną i relatywnie zamkniętą gospodarkę, umiarkowany rozwój sektora turystycznego, status eksportera netto, posiadanie płynnego kursu walutowego, zrównoważone saldo C/A i "pewną" przestrzeń do stymulacji fiskalnej, przy relatywnie wysokim poziomie zadłużenia zewnętrznego.

W związku z zapowiedzianą przez rząd stymulacją fiskalną Fitch oczekuje, że deficyt sektora gg Polski w 2020 wzrośnie do 5,0 proc. PKB, a w 2021 r. deficyt obniży się do 3,3 proc. PKB.

Agencja szacuje, że relacja długu publicznego do PKB wzrośnie w 2020 r. do 54,3 proc. z ok. 50 proc. na koniec 2019 r., a w 2021 r. obniży się do 52,1 proc.

Fitch spodziewa się, że w II poł. 2020 r. budżet państwa zostanie znowelizowany.

Prognozy agencji na 2020 r. nie uwzględniają wpływów budżetowych z tytułu opłaty przekształceniowej OFE oraz innych wpływów jednorazowych, w tym ze sprzedaży praw do emisji CO2, częstotliwości 5G, wpłaty z zysku NBP i dalszego zmniejszenia się luki VAT.

Agencja Fitch obniżyła wcześniej w marcu prognozę wzrostu PKB Polski w 2020 r. do 1,8 proc. z 3,3 proc., a na 2021 r. szacuje 3,2 proc., przy bilansie ryzyk dla prognoz skierowanym w dół.

W związku z globalnym wzrostem awersji do ryzyka Fitch spodziewa się mocnego spadku bezpośrednich inwestycji zagranicznych i odpływu kapitału zagranicznego z Polski.

Wraz z poprawą sytuacji w gospodarce Fitch nie wyklucza podwyżki stóp procentowych przez RPP w 2021 r., przy spadku inflacji na koniec 2020 r. do 2,8 proc. i średniorocznego wskaźnika CPI w 2021 r. na poziomie 2,5 proc.

Agencja oceniła, że postępujący spór na linii Warszawa-Bruksela w kwestii niezależności systemu sądownictwa może z czasem negatywnie wpływać na postrzeganie kraju przez inwestorów zagranicznych.

"Zaostrzenie się sporu może skutkować pojawieniem się niepewności co do ważności niektórych wyroków sądowych w Polsce, szczególnie, jeżeli niektóre reformy zostaną później uznane za niezgodne z prawem przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości (...). Taki rozwój sytuacji prawdopodobnie negatywnie wpłynąłby na percepcję niezależności instytucjonalnej w Polsce, a z czasem także na wskaźniki +governance+" - napisano w raporcie.

Rating na poziomie "A-" w ocenie Fitch odzwierciedla solidne fundamenty makroekonomiczne Polski, relatywnie mocne ramy polityki ekonomicznej oraz członkostwo w UE.

Rating Polski w trzech głównych agencjach
S&P Moody's Fitch
AAA Aaa AAA
AA+ Aa1 AA+
AA Aa2 AA
AA- Aa3 AA-
A+ A1 A+
A A2 (p. stabilna) A
A- (p. stabilna) A3 A- (p. stabilna)
BBB+ (p. stabilna) Baa1 BBB+
BBB Baa2 BBB
BBB- Baa3 BBB-
BB+ Ba1 BB+
BB Ba2 BB
BB- Ba3 BB-
B+ B1 B+
B B2 B
B- B3 B-
CCC+ Caa1 CCC+
CCC Caa2 CCC
CCC- Caa3 CCC-
źródło: Bankier.pl

Czynniki te równoważą niski poziom PKB per capita oraz wysokie zadłużenie zewnętrzne netto w porównaniu do państw z koszyka ratingowego.

W ocenie agencji, następujące czynniki - indywidualnie lub zbiorowo - mogą wywołać pozytywne działania względem ratingu:

  • wzrost PKB, wspierający szybszy wzrost poziomu dochodów w kierunku mediany państw z koszyka o ratingu "A",
  • spadek poziomu zadłużenia zagranicznego netto w relacji do PKB w kierunku mediany państw z koszyka ratingowego "A",
  • konsolidacja fiskalna w średnim terminie, prowadząca do trwałego spadku poziomu długu publicznego w relacji do PKB.

Negatywne działania względem ratingu według Fitch mogą zostać podjęte jeżeli:

  • dojdzie do trwałego wzrostu długu publicznego, np. z uwagi na brak konsolidacji finansów publicznych w średnim terminie,
  • wpływ koronawirusa na wzrost gospodarczy w średnim terminie lub na zewnętrzny profil finansowy kraju okaże się dotkliwy i trwały,
  • dojdzie do pogorszenia standardów rządzenia lub klimatu biznesowego, co negatywnie przełożyłoby się na gospodarkę.

Spośród trzech największych agencji ratingowych wiarygodność kredytową Polski najwyżej ocenia Moody's - na poziomie "A2". Rating Polski wg Fitch i S&P to "A-", jeden poziom niżej niż Moody's. Perspektywy wszystkich ocen są stabilne.

Kalendarium przeglądów ratingu Polski

przez główne agencje ratingowe w 2020 r.

Moody's

13 III

11 IX

Fitch 27 III 25 IX
S&P 10 IV 9 X

Wiosenną rundę przeglądów ratingu Polski przez główne agencje zakończy 10 kwietnia S&P.

Ministerstwo Rozwoju o decyzji Fitch: polska gospodarka relatywnie odporna w obliczu pandemii

Agencja Fitch potwierdziła długoterminowy rating Polski na poziomie A-, świadczy to o dobrej sytuacji polskiej gospodarki, która w obliczu światowej pandemii koronawirusa pozostaje relatywnie odporna - komentuje Ministerstwo Rozwoju.

"Działania podejmowane w ramach tarczy antykryzysowej są wyważone, co pozwalało agencji pozytywnie ocenić budżet i sytuację fiskalną kraju. Oczekiwane rozluźnienie reguły wydatkowej nie zagraża finansom publicznym, o czym rząd zapewniał, prezentując tarczę antykryzysową" - dodał resort rozwoju.

"W obliczu nadzwyczajnych rozwiązań wydatkowych, numeryczne ograniczenia reguły (wydatkowej - PAP) najprawdopodobniej zostaną złamane w 2020 r. Odnotowujemy natomiast, że reguła pozwala na odstępstwa od niej w nadzwyczajnych okolicznościach. Dlatego też potencjalne tymczasowe zawieszenie reguły w 2020 r., co Fitch ocenia za prawdopodobne, samo w sobie nie nadszarpnie ratingu" - napisano.

autor: Marcin Musiał

mmu/ amac/

Źródło:PAP
Tematy
Sprawdź o ile mniej możesz płacić!

Sprawdź o ile mniej możesz płacić!

Advertisement

Komentarze (14)

dodaj komentarz
trybuch
Jak widać prawdę mówił Morawiecki ze jesteśmy doskonale przygotowani na wirusa ale tylko propagandowo transfery kasy (2 mld zł) na media i nawet Fitch tez jest w służbie parti.
_boss_
Nie ma co się sprzeczać o pierdoły, trzeba odrobić straty. Włókniny to jest teraz HIT, Lentex jest na topie. https://i.imgur.com/kBOxS9U.png
marianpazdzioch
Grecję na chwilę przed upadkiem też chwalili. Tymczasem bank centralny skupuje państwowe obligacje, bynajmniej nie w dolarach.
and00
Kto i Gdzie Grecję chwalił???
Oni praktycznie zawsze byli na cenzurowanym, i nieoficjalnie posądzano ich o fauszowanie danych
killgore odpowiada and00
Fałszowanie. Widać, że ciężko właściwe litery znaleźć, jak jesteś do cyrylicy przyzwyczajony :)
bha
Raty rosnącego zadłużenia ogólnego są na razie spłacanie na czas z budżetu społecznego w określonym terminie ,nadal ,wiec będzie dla nich NIBY OK
bha
PS.https://commodity.com/debt-clock/poland/
sammler
Czekamy na komentarz Kidawy... może o jakichś inspiratorach? No bo to przecież jakiś spisek musi być, że Fitch obniżył Johnsonowi, a zostawił Morawieckiemu...

Polska to chyba jedyny kraj, w którym opozycja wpada we wściekłość, gdy nadchodzą jakieś pozytywne informacje na temat naszego kraju.
killgore
To nie jest pozytywna informacja na temat Polski, tylko negatywna na temat wiarygodności ratingu. Subprime i Enron też mieli dobre ratingi :)
sammler odpowiada killgore
Nie ma znaczenia rating. To tylko punkt na ciągłej skali prawdopodobieństwa defaultu. Znaczenie ma jego uzasadnienie.

Powiązane: Koronawirus a gospodarka

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki