AUTO PARTNER S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 24 maja 2019 r.

2019-05-24 14:49
publikacja
2019-05-24 14:49
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 18 / 2019
Data sporządzenia: 2019-05-24
Skrócona nazwa emitenta
AUTO PARTNER S.A.
Temat
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 24 maja 2019 r.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd spółki AUTO PARTNER S.A. ("Spółka") podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 24 maja 2019 r.:
•Aleksander Górecki - posiadający 27 733 577 akcji, reprezentujących 27 733 577 głosów, co stanowiło 29,030% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i 21,313% w ogólnej liczbie głosów.
•Katarzyna Górecka - posiadająca 34 061 181 akcji, reprezentujących 34 061 181 głosów, co stanowiło 35,654% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i 26,175% w ogólnej liczbie głosów.
•Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesień” – posiadający 11 800 000 akcji, reprezentujący 11 800 000 głosów, co stanowiło 12,351% na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i 9,068% w ogólnej liczbie głosów.
•Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny oraz Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny zarządzane przez Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. – posiadające łącznie 11 900 000 akcji, reprezentujący 11 900 000 głosów, co stanowiło 12,546% Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i 9,145% w ogólnej liczbie głosów, w tym:
Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny – posiadający 11 700 000 akcji, reprezentujący 11 700 000 głosów, co stanowiło 12,247% na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i 8,991% w ogólnej liczbie głosów.
•AEGON Otwarty Fundusz Emerytalny posiadający 7 273 823 akcji, reprezentujący 7 273 823 głosów, co stanowiło 7,614% na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i 5,589% w ogólnej liczbie głosów.
Podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia reprezentowanych było 95 532 732 akcji, uprawniających do oddania 95 532 732 głosów, co stanowiło 73,416% ogólnej liczby głosów.

Podstawa prawna:
Art. 70 ust. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 184 poz. 1539).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-05-24 Andrzej Manowski Wiceprezes Zarządu
2019-05-24 Michał Breguła Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Rozwiń firmę z terminalem płatniczym

Rozwiń firmę z terminalem płatniczym

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki