REKLAMA

ATREM S.A.: Otrzymanie informacji o wyborze oferty Emitenta przez ENEA Operator Sp. z o.o. na wykonanie zadania pn.: Budowa GPZ Słubice Strefa z powiązaniami liniowymi 110 kV i 15 kV

2023-11-15 15:05
publikacja
2023-11-15 15:05
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 29 / 2023
Data sporządzenia: 2023-11-15
Skrócona nazwa emitenta
ATREM S.A.
Temat
Otrzymanie informacji o wyborze oferty Emitenta przez ENEA Operator Sp. z o.o. na wykonanie zadania pn.: Budowa GPZ Słubice Strefa z powiązaniami liniowymi 110 kV i 15 kV
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Atrem S.A. (dalej także zwaną Emitentem) niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 15 listopada 2023 r., otrzymał informację o wyborze dokonanym przez ENEA Operator Sp. z o.o. (dalej zwanym Zamawiającym) oferty Emitenta, w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego, na zaprojektowanie i wykonanie GPZ Słubice Strefa z powiązaniami liniowymi 110 kV i 15 kV.

Wynagrodzenie Emitenta ujęte w ofercie wynosi 46.899.000,00 zł brutto.

O zawarciu Umowy z Zamawiającym, określającej szczegółowy zakres obowiązków Emitenta, Emitent poinformuje w odrębnym raporcie.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-11-15 Andrzej Goławski Prezes Zarządu
2023-11-15 Przemysław Szmyt Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kredyt hipoteczny własny kąt 0% prowizji (RRSO: 9,83%)

Kredyt hipoteczny własny kąt 0% prowizji (RRSO: 9,83%)

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki