REKLAMA
ZAGŁOSUJ

ATMGRUPA: Przegląd wybranych opcji strategicznych

2021-11-04 17:53
publikacja
2021-11-04 17:53
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 13 / 2021
Data sporządzenia: 2021-11-04
Skrócona nazwa emitenta
ATMGRUPA
Temat
Przegląd wybranych opcji strategicznych
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd ATM Grupa S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 4 listopada 2021 roku podjął uchwałę o rozpoczęciu procesu przeglądu wybranych opcji strategicznych dla Spółki, w zakresie dotyczącym należących do Emitenta akcji spółki Boombit S.A. („Boombit”).
Celem tego procesu jest podjęcie decyzji co do ewentualnej sprzedaży wszystkich posiadanych przez Emitenta akcji Boombit, w tym uprzywilejowanych akcji imiennych, w jednorazowej transakcji, której stroną będzie jeden inwestor finansowy lub branżowy, działający na podobnym jak spółka Boombit rynku.
Podjęcie powyższej uchwały zostało poprzedzone wcześniejszymi konsultacjami z zarządem Boombit oraz pozostałymi akcjonariuszami znaczącymi. Jednocześnie z publikacją niniejszego raportu Emitent zawiadomił Boombit o jej podjęciu.
Emitent podejmując ostateczną decyzję co do ewentualnej sprzedaży posiadanych akcji oraz wyborem nabywcy będzie się kierować najlepiej rozumianym interesem spółki Boombit.
W ramach tego procesu (jeśli zapadnie decyzja o sprzedaży akcji Boombit) zostanie również podjęta decyzja co do takiego sposobu rozdysponowania środków pieniężnych pozyskanych z takiej transakcji, aby przyśpieszyć dalszy rozwój grupy kapitałowej Emitenta i zmaksymalizować wartość dla obecnych jak i przyszłych akcjonariuszy.
W związku z powyższym procesem Emitent zaangażuje doradców, którzy go w tym wesprą. Do dzisiaj nie została podjęta jeszcze żadna decyzja w tym zakresie.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-11-04 Przemysław Kmiotek Wiceprezes Zarządu
2021-11-04 Paweł Tobiasz Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz konto w mBanku i zgarnij do 300 zł

Otwórz konto w mBanku i zgarnij do 300 zł

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki