REKLAMA

ATENDE S.A.: Informacja związana z opóźnieniami dostaw

2021-05-31 20:13
publikacja
2021-05-31 20:13
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 16 / 2021
Data sporządzenia: 2021-05-31
Skrócona nazwa emitenta
ATENDE S.A.
Temat
Informacja związana z opóźnieniami dostaw
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Atende S.A. („Spółka”, „Atende”) informuje, iż po weryfikacji wpływu informacji uzyskanej od kluczowego dostawcy Spółki („Dostawca”) o zakłóceniach w jego łańcuchu dostaw związanych z brakami materiałowymi w przemyśle półprzewodnikowym, opóźniających harmonogram dostaw produktów, zmuszony jest zrewidować przewidywania co do wyniku Spółki w II kwartale 2021 r.

Wspomniane ograniczenia oraz problemy z terminowością dostaw w konsekwencji spowodują przesunięcie części przychodów ze sprzedaży na II połowę bieżącego roku, co negatywnie wpłynie na wyniki Atende w II kwartale 2021 r. Spółka szacuje, że opóźnienia realizacji projektów, których dotyczą nieterminowe dostawy, mogą spowodować przesunięcie na kolejny kwartał do 10 mln zł przychodów ze sprzedaży, w efekcie czego w II kwartale 2021 r. Spółka może wypracować niższe wyniki niż osiągnięte w analogicznym kwartale roku poprzedniego. Atende podejmuje wysiłki, by przesunięcia w realizacji projektów były jak najmniejsze i o możliwie ograniczonych konsekwencjach dla klientów oraz wyników Spółki.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-31 Roman Szwed Prezes Zarządu
2021-05-31 Iwona Bakuła Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki