REKLAMA

ATC CARGO S.A.: Szacunkowe wyniki finansowe za III kwartał 2023 roku

2023-11-06 17:35
publikacja
2023-11-06 17:35
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 8 / 2023
Data sporządzenia: 2023-11-06
Skrócona nazwa emitenta
ATC CARGO S.A.
Temat
Szacunkowe wyniki finansowe za III kwartał 2023 roku
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki ATC Cargo S.A. („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Gdyni, niniejszym podaje do wiadomości wybrane, szacunkowe wyniki finansowe Spółki za III kwartał 2023 roku:
- przychody ze sprzedaży: 78 mln zł (w porównaniu do 135 030 736,38 zł w III kwartale 2022 roku),
- zysk netto: 1,69 mln zł (w porównaniu do 8 134 108,77 zł w III kwartale 2022 roku),
- EBITDA: 2,13 mln zł (w porównaniu do 9 473 889,77 złotych w III kwartale 2022 roku).

Wartości podane w niniejszym raporcie w zakresie danych finansowych za III kwartał 2023 roku mają charakter szacunkowy i mogą różnić się od szczegółowych danych, które zostaną finalnie opublikowane przez Emitenta w raporcie okresowym za III kwartał 2023 roku.

Na wypracowany poziom wyników finansowych Spółki w III kwartale 2023 roku wpływ miała przede wszystkim utrzymująca się sytuacja w branży związanej z transportem morskim, tj. dalsze spadki stawek frachtowych oraz utrzymujący się wzrost konkurencji (m.in. cenowej) między podmiotami specjalizującymi się w organizacji przewozów. Spółka jest także, jak informowano we wcześniej publikowanych raportach, w trakcie pracy nad projektami mającymi na celu dywersyfikację źródeł jej przychodów i w związku z tym wzrosły koszty związane z rozwojem tych projektów, m.in. w zakresie zatrudnienia.


Podstawa prawna:
art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

Osoby reprezentujące Spółkę:
· Marcin Karczewski - Prezes Zarządu
· Michał Kierśnikiewicz – Członek Zarządu

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Wypróbuj Pracuj.pl za 1zł! Zatrudniaj szybko i skutecznie!

Wypróbuj Pracuj.pl za 1zł! Zatrudniaj szybko i skutecznie!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki