11,0000 zł
0,00% 0,0000 zł
ATC Cargo SA (ATA)

Komunikaty spółki - ATCCARGO

Raport kwartalny ATC Cargo S.A. za II kwartał 2022 roku
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ATC Cargo S.A w dniu 30 czerwca 2022 roku
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 czerwca 2022 r. wraz z informacją o odstąpieniu od podjęcia uchwały objętej porządkiem obrad
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ATC Cargo S.A. wraz z projektami uchwał
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ATC Cargo S.A. wraz z projektami uchwał
Informacja o osiągnięciu znacznego pakietu akcji przez akcjonariuszy Spółki, których łączy porozumienie.
Informacja o osiągnięciu znacznego pakietu akcji przez Akcjonariusza Spółki
Pozytywna ocena Rady Nadzorczej ATC Cargo S.A. w zakresie rekomendacji Zarządu dotyczącej podziału zysku netto za rok obrotowy 2021
Informacja o zmniejszeniu ilości akcji posiadanych przez akcjonariusza Spółki do poziomu poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów
Rekomendacja Zarządu dotycząca podziału zysku ATC Cargo S.A. za rok obrotowy 2021
Raport roczny ATC Cargo S.A. za 2021 rok
Wyrażenie przez Zarząd ATC Cargo S.A. zgody na zbycie przez Akcjonariusza 1.250.000 akcji imiennych serii A
Zmiana daty publikacji raportu rocznego za 2021 rok
Powołanie Członka Rady Nadzorczej ATC Cargo S.A.
Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ATC Cargo S.A. w dniu 18 maja 2022 roku
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.