8,5000 zł
-3,41% -0,3000 zł
ATC Cargo SA (ATA)

Komunikaty spółki - ATCCARGO

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ATC Cargo S.A. wraz z projektami uchwał
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ATC Cargo S.A. wraz z projektami uchwał
Pozytywna ocena Rady Nadzorczej ATC Cargo S.A. w zakresie rekomendacji Zarządu dotyczącej podziału zysku netto za rok obrotowy 2020
Rekomendacja Zarządu dotycząca podziału zysku ATC Cargo S.A. za rok obrotowy 2020
Raport roczny ATC Cargo S.A. za 2020 rok
Informacja o osiągnięciu znacznego pakietu akcji przez akcjonariuszy Spółki, których łączy porozumienie.
Informacja o zmniejszeniu ilości akcji posiadanych przez akcjonariusza Spółki do poziomu poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów.
Raport kwartalny Spółki ATC Cargo S.A. za I kwartał 2021 roku
Raport kwartalny Spółki ATC Cargo S.A. za IV kwartał 2020 roku
Terminy publikacji raportów okresowych w 2021 roku
Korekta raportu kwartalnego za II kwartał 2020 roku oraz raportu kwartalnego za III kwartał 2020 roku.
Zawarcie znaczącej umowy
Raport kwartalny Spółki ATC Cargo S.A. za III kwartał 2020 roku
Piąte wezwanie Akcjonariuszy ATC Cargo S.A. do złożenia dokumentów akcji w Spółce
Piąte wezwanie Akcjonariuszy ATC Cargo S.A. do złożenia dokumentów akcji w Spółce
ATCCARGO -3,41% 8,50
2021-06-22 14:35:57

Kalendarium

  • ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto wypracowanego w 2020 roku.

  • Publikacja raportu za II kwartał 2021 roku.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.