8,6000 zł
7,50% 0,6000 zł
ATC Cargo SA (ATA)

Komunikaty spółki - ATCCARGO

Terminy publikacji raportów okresowych w 2020 roku
Zawarcie umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych
Zawarcie warunkowej umowy sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
Raport kwartalny Spółki ATC Cargo S.A. za III kwartał 2019 roku
Raport kwartalny Spółki ATC Cargo S.A. za II kwartał 2019 roku
Sprzedaż udziałów przez spółkę zależną od ATC Cargo S.A.
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ATC Cargo S.A w dniu 28 czerwca 2019 roku
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATC Cargo S.A. w dniu 28 czerwca 2019 roku
Podjęcie decyzji przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATC Cargo S.A. o wypłacie dywidendy
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ATC Cargo S.A. wraz z projektami uchwał
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ATC Cargo S.A. wraz z projektami uchwał
Powołanie Członków Zarządu ATC Cargo S.A. na nową kadencję
Założenia Programu Motywacyjnego
Rekomendacja Zarządu dotycząca podziału zysku ATC Cargo S.A. za rok obrotowy 2018 i określenia polityki dywidendowej Spółki
Rekomendacja Zarządu dotycząca podziału zysku ATC Cargo S.A. za rok obrotowy 2018 i określenia polityki dywidendowej Spółki
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.