11,9500 zł
3,91% 0,4500 zł
ATC Cargo SA (ATA)

Komunikaty spółki - ATCCARGO

Raport kwartalny ATC Cargo S.A. za III kwartał 2023 roku
Szacunkowe wyniki finansowe za III kwartał 2023 roku
Raport kwartalny ATC Cargo S.A. za II kwartał 2023 roku
Szacunkowe wyniki finansowe za II kwartał 2023 roku.
Rejestracja zmian Statutu oraz tekstu jednolitego Statutu.
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ATC Cargo S.A w dniu 30 czerwca 2023 roku
Uchwały podjęte i uchwały niepodjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30-06- 2023 r. oraz zmiany Statutu i ustalenie tekstu jednolitego Statutu.
Podjęcie decyzji przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATC Cargo S.A. o wypłacie dywidendy
Podjęcie decyzji przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATC Cargo S.A. o przeznaczeniu zysku za rok obrotowy 2022 w części na dywidendę dla akcjonariuszy i w części na kapitał rezerwowy.
Pozytywna ocena Rady Nadzorczej ATC Cargo S.A. w zakresie rekomendacji Zarządu dotyczącej podziału zysku netto za rok obrotowy 2022.
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ATC Cargo S.A. wraz z projektami uchwał.
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ATC Cargo S.A. wraz z projektami uchwał
Rekomendacja Zarządu dotycząca podziału zysku netto za rok obrotowy 2022
Raport roczny ATC Cargo S.A. za 2022 rok
Raport kwartalny Spółki ATC Cargo S.A. za I kwartał 2023 roku
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.