11,5000 zł
-3,77% -0,4500 zł
ATC Cargo SA (ATA)

Wyniki finansowe - ATCCARGO			

Jednostkowe raporty kwartalne

IV Q 2022 I Q 2023 II Q 2023 III Q 2023
Waluta PLN PLN PLN PLN
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 112 325 85 005 77 678 78 006
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 12 844 6 357 2 981 1 486
Zysk (strata) brutto (tys.) 13 124 6 327 2 314 2 165
Zysk (strata) netto (tys.)* 10 554 4 948 1 873 1 697
Amortyzacja (tys.) 660 683 283 495
EBITDA (tys.) 13 504 7 040 3 264 1 981
Aktywa (tys.) 123 456 132 681 123 238 103 729
Kapitał własny (tys.)* 72 239 76 807 59 167 60 864
Liczba akcji (tys. szt.) 6 630,936 6 630,936 6 630,936 6 630,936
Zysk na akcję (zł) 1,592 0,746 0,282 0,256
Wartość księgowa na akcję (zł) 10,894 11,583 8,923 9,179
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.