27,2000 zł
0,00% 0,0000 zł
Asseco Business Solutions SA (ABS)

Ogłoszenie Zarządu Asseco Business Solutions o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zarządu Asseco Business Solutions o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Asseco_BS_ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ_na_dzien_13.05.2019.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Projekty_uchwal_ZWZ_Asseco_BS_zwolanego_na_13.05.2019.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Sprawozdanie_Rady_Nadzorczej_z_oceny_sprawozdan_Spolki_2018.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Sprawozdanie_Rady_Nadzorczej_z_dzialalnosci_2018.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 5 / 2019
Data sporządzenia: 2019-04-15
Skrócona nazwa emitenta
ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.
Temat
Ogłoszenie Zarządu Asseco Business Solutions o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zarządu Asseco Business Solutions o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Asseco Business Solutions Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie przy ul. Konrada Wallenroda 4C, 20-607 Lublin, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000028257 („Spółka”) na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a także mając na uwadze § 19 ust. 1 pkt 1) i 2) Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. 2018, poz. 757), zwołuje na dzień 13 maja 2019 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się o godzinie 12:00 w siedzibie Spółki w Lublinie, ul. Konrada Wallenroda 4C, 20-607 Lublin.

Załączniki do niniejszego raportu:
1.Ogłoszenie Zarządu Asseco Business Solutions S.A. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 13 maja 2019 r.;
2.Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco Business Solutions
S. A. zwołanego na 13 maja 2019 r;
3.Sprawozdanie Rady Nadzorczej dotyczące oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018 i oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2018, jak również oświadczenia Zarządu Spółki dotyczącego działalności prowadzonej przez spółkę Macrologic S.A. z siedzibą w Warszawie w okresie od 01 stycznia do 02 stycznia 2018 roku,
4.Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok 2018 uwzględniające: ocenę sytuacji Spółki, ocenę systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance; ocenę sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego.

Podstawa Prawna: Zgodnie z § 19 ust. 1 pkt 1) i 2) Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 757)
Załączniki
Plik Opis
Asseco BS_ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na dzień 13.05.2019.pdfAsseco BS_ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na dzień 13.05.2019.pdf Ogłoszenie o zwaołaniu ZWZ Asseco BS na dzień 13.05.2019 r.
Projekty uchwał ZWZ Asseco BS zwołanego na 13.05.2019.pdfProjekty uchwał ZWZ Asseco BS zwołanego na 13.05.2019.pdf Projekty Uchwał ZWZ Asseco BS zwołanego na dzień 13.05.2019 r.
Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdań Spółki_2018.pdfSprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdań Spółki_2018.pdf Sprawozdanie Rady NAdzorczej Asseco BS dotyczące oceny sprawozdań Spółki_2018 r.
Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności_2018.pdfSprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności_2018.pdf Sprawozdanie Rady Nadzorczej Asseco BS z działalności_2018 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-04-15 Wojciech Barczentewicz Prezes Zarządu
2019-04-15 Mariusz Lizon Członek Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.