REKLAMA

ASBISc: Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie dywidendy

2020-05-06 11:10
publikacja
2020-05-06 11:10
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 12 / 2020
Data sporządzenia: 2020-05-06
Skrócona nazwa emitenta
ASBISc
Temat
Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie dywidendy
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Rada Dyrektorów ASBISc Enterprises Plc („Spółka”) niniejszym informuje że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 06 maja 2020 roku, podjęło uchwałę w sprawie wypłaty dywidendy akcjonariuszom Spółki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, zadeklarowało wypłatę dywidendy w wysokości 0,075 USD na akcję zgodnie z rekomendacją Rady Dyrektorów Spółki.

Dywidendą objęte są wszystkie 55.500.000 akcje Spółki.

W związku z tym, łączna kwota dywidendy wyniesie 4.162.500 USD.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ustaliło datę ustalenia prawa do dywidendy na dzień 21 maja 2020 roku, a datę wypłaty dywidendy na dzień 4 czerwca 2020 roku.

Tym samym, całościowa dywidenda z zysku za 2019 r. uwzględniająca zaliczkę na poczet dywidendy, wyniesie 0,135 USD na akcję, co oznacza całkowitą wypłatę w wysokości 7.492.500 USD.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Title: The resolution of the Annual General Meeting of Shareholders on
the dividend.


Legal basis: Art. 56 item 1 section 2 Act on Public Offering – current
and periodic information.


Message:The Board of Directors of ASBISc Enterprises Plc ("the
Company") hereby announces that the Annual General Meeting of
Shareholders, that was held on May 6th, 2020 made a resolution on the
payment of the dividend to the Company's shareholders.


The Annual General Meeting of Shareholders declared a dividend payment
of USD 0.075 per share in line with the recommendation of the Company's
Board of Directors.


All 55,500,000 shares in the Company are subject to the dividend.


Therefore the total amount of dividend will amount to USD 4,162,500.


The Annual General Meeting of Shareholders set the dividend date for May
21st, 2020 and the dividend pay-out date for June 4th, 2020.


Thus, the total dividend from the profit for 2019 including the interim
dividend, will amount to USD 0.135 per share, which means a total
payment of USD 7,492,500.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-05-06 Constantinos Tziamalis Dyrektor ds. Ryzyka i Relacji Inwestorskich
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki