REKLAMA

ARCTIC PAPER S.A.: Informacja o transakcjach na akcjach dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

2023-09-26 19:20
publikacja
2023-09-26 19:20
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
ATC_RB0172023_TRANSKACJE_NA_AKCJACH_PDF.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 17 / 2023
Data sporządzenia: 2023-09-26
Skrócona nazwa emitenta
ARCTIC PAPER S.A.
Temat
Informacja o transakcjach na akcjach dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
Podstawa prawna
Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Treść raportu:
Zarząd Arctic Paper S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 26 września 2023 roku Spółka otrzymała od Pana Thomasa Onstada – Członka Rady Nadzorczej Spółki oraz osoby z nim blisko powiązanej - spółki Nemus Holding AB, powiadomienie w trybie art.19 ust.1 Rozporządzenia MAR, o transakcjach dokonanych w dniu 26 września 2023 roku na akcjach Spółki. Treść powiadomień Spółka przekazuje w załączniku.


Podstawa prawna przekazania raportu:
Art. 19 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i Dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.
Załączniki
Plik Opis
ATC_RB0172023_TRANSKACJE NA AKCJACH PDF.pdfATC_RB0172023_TRANSKACJE NA AKCJACH PDF.pdf Powiadomienie o transakcjach na akcjach

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current report no. 17/2023


Dated: 26th of September 2023


Subject: Information about transactions on shares concluded by a person
discharging managerial responsibilities


General legal basis:


Art. 19 sec. 3 of MAR – information about transactions concluded by
persons discharging managerial responsibilities


Content:


Management Board of Arctic Paper S.A.(“Company”, “Issuer”) hereby
informs that on 26th of September 2023, the Company has received a
notification from Mr. Thomas Onstad - Member of the Supervisory Board of
the Company and a person closely related to him - Nemus Holding AB,
pursuant to Article 19(1) of the MAR Regulation, on transactions
concluded on 26th of September 2023 on Company's shares.


The content of the notifications is provided by the Company in the
attachment.


Specific legal basis:


Art. 19 sec. 3 of Regulation (EU) No. 596/2014 of the European
Parliament and of the Council of 16 April 2014 on market abuse (market
abuse regulation) and repealing Directive 2003/6/EC of the European
Parliament and of the Council and Commission Directives 2003/124/EC,
2003/125/EC and 2004/72/EC.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-09-26 Michał Jarczyński Prezes Zarządu
2023-09-26 Katarzyna Wojtkowiak Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najlepsze konta premium dla tych, którzy chcą czegoś więcej

Najlepsze konta premium dla tych, którzy chcą czegoś więcej

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki