REKLAMA

APS ENERGIA S.A.: Wstępne wyniki finansowe za I półrocze 2020 roku

2020-08-21 17:13
publikacja
2020-08-21 17:13
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 18 / 2020
Data sporządzenia: 2020-08-21
Skrócona nazwa emitenta
APS ENERGIA S.A.
Temat
Wstępne wyniki finansowe za I półrocze 2020 roku
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd APS Energia S.A. (Emitent) informuje, iż w związku z zakończeniem procesu konsolidacji danych finansowych Grupy Kapitałowej Emitenta za I półrocze 2020 roku, podjęta została decyzja o przekazaniu do publicznej wiadomości wstępnych skonsolidowanych wyników finansowych za ww. okres.

Wstępne wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta za I półrocze 2020 roku kształtują się następująco:

- przychody ze sprzedaży: 30,1 mln zł
- strata z działalności operacyjnej: -7,1 mln zł
- wynik EBITDA: -5,5 mln zł
- strata netto: -7,9 mln zł

Dla porównania wyniki Grupy Kapitałowej Emitenta za I półrocze 2019 roku były następujące:

- przychody ze sprzedaży: 48,8 mln zł
- strata z działalności operacyjnej: -3,7 mln zł
- wynik EBITDA: -2,1 mln zł
- strata netto: -3,9 mln zł

Pogorszenie się wyników w stosunku do okresu porównawczego spowodowane zostało zmianami otoczenia ekonomicznego na rynku rosyjskim oraz utrudnieniami wynikającymi z obostrzeń przeciwpandemicznych.

Emitent przypomina, że poddane przeglądowi biegłego rewidenta ostateczne wyniki finansowe za I półrocze 2020 roku zostaną przekazane w skonsolidowanym raporcie półrocznym, który zostanie opublikowany w dniu 31 sierpnia 2020 roku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-08-21 Piotr Szewczyk Prezes Zarządu
2020-08-21 Paweł Szumowski Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki