REKLAMA

APS ENERGIA S.A.: Otrzymanie zamówienia na dostawę urządzeń zasilania - dywersyfikacja branżowej struktury przychodów Spółki

2020-10-16 14:27
publikacja
2020-10-16 14:27
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 20 / 2020
Data sporządzenia: 2020-10-16
Skrócona nazwa emitenta
APS ENERGIA S.A.
Temat
Otrzymanie zamówienia na dostawę urządzeń zasilania - dywersyfikacja branżowej struktury przychodów Spółki
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd APS Energia S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 15 października 2020 r. APS Energia S.A. została wybrana przez spółkę Energomontaż - Poznań S.A. i otrzymała zamówienie na dostawę i udział w uruchomieniu urządzeń zasilania obiektów kompleksu serwisowo-magazynowego wraz z obiektem administracyjnym i infrastrukturą wojskową (Umowa). Zdarzenie wpisuje się w strategię dywersyfikacji branżowej struktury przychodów Spółki.

Łączna wartość Umowy wynosi 1,6 mln euro netto (tj. ok. 7,3 mln zł według średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski obowiązujący na dzień dokonania wyboru). Dostawy urządzeń będą realizowane etapowo, w okresie od kwietnia do lipca 2021 roku.

Spółka udzieli gwarancji jakości na towary będące przedmiotem dostawy na okres 24 miesięcy od daty odbioru inwestycji, ale nie później niż od dnia 31 stycznia 2022 r. Umowa umożliwia nabywcy m.in. nałożenie kar umownych w wysokości do 0,5% wartości Umowy za każdy dzień opóźnienia w dostawie oraz do 15% za odstąpienie przez Spółkę od realizacji Umowy z przyczyn leżących po jej stronie. Zabezpieczeniem roszczeń związanych z niewykonaniem bądź nienależytym wykonaniem zobowiązań wynikających z Umowy będzie gwarancja bankowa bądź ubezpieczeniowa lub kaucja gotówkowa na kwotę stanowiącą 10% wartości netto umowy.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-10-16 Piotr Szewczyk Prezes Zarządu
2020-10-16 Michał Maszkiewicz Prokurent
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki