REKLAMA

APANET S.A.: Uzupełnienie informacji o udzieleniu przez Sąd zabezpieczenia roszczenia Pana Dariusza Karolaka przeciwko Panu Janowi Lisowi o ustalenie poprzez ustanowienie zakazu wykonywania prawa głosu z akcji

2020-09-30 12:43
publikacja
2020-09-30 12:43
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 8 / 2020
Data sporządzenia: 2020-09-30
Skrócona nazwa emitenta
APANET S.A.
Temat
Uzupełnienie informacji o udzieleniu przez Sąd zabezpieczenia roszczenia Pana Dariusza Karolaka przeciwko Panu Janowi Lisowi o ustalenie poprzez ustanowienie zakazu wykonywania prawa głosu z akcji
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2020 z dnia 31 sierpnia 2020 r. Zarząd Spółki APANET S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 29 września 2020 r. powziął informację, że postanowieniem z dnia 16 września 2020 r. w sprawie X Gz 170/20 na skutek wniosku obowiązanego o wstrzymanie wykonania zaskarżonego postanowienia zawartego w zażaleniu obowiązanego na postanowienie Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 27 sierpnia 2020 r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu na podstawie art. 396 k.p.c. wstrzymał wykonanie zaskarżonego postanowienia z dnia 27 sierpnia 2020 r. w przedmiocie zabezpieczenia roszczenia do czasu rozstrzygnięcia zażalenia.

Ponadto w dniu 29 września 2020 r. Zarząd Emitenta powziął informację, że w dniu 11 września 2020 r. Pan Dariusz Karolak wystąpił z pozwem przeciwko Panu Janowi Lisowi o ustalenie o ustalenie, że Pan Jan Lis nie może wykonywać prawa głosu z 1.202.500 akcji APANET S.A. z siedzibą we Wrocławiu, o których nabyciu na podstawie umowy darowizny z dnia 20 lutego 2019 r. zawiadomił spółkę APANET S.A. drogą elektroniczną w dniu 26 lutego 2019 r.

Zarząd Emitenta informuje, że Pan Jan Lis zawiadomił Spółkę APANET S.A. o nabyciu 1.202.500 akcji APANET S.A. z siedzibą we Wrocławiu na podstawie umowy darowizny z dnia 20 lutego 2019 r. zawiadomił spółkę APANET S.A. drogą elektroniczną w dniu 24 lutego 2019 r.

Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, iż potencjalnie może mieć ona istotny wpływ na wycenę instrumentów finansowych Emitenta notowanych w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-09-30 Mariusz Kluska Prezes Zarządu
2020-09-30 Jacek Konopa Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 300 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 300 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki