1,6180 zł
-2,29% -0,0380 zł
Altus TFI S.A. (ALI)

Stanowisko Zarządu Spółki w sprawie projektu uchwały NWZ w sprawie upoważnienia Zarządu do przeprowadzenia skupu akcji własnych

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 42 / 2019
Data sporządzenia: 2019-07-22
Skrócona nazwa emitenta
ALTUS TFI S.A.
Temat
Stanowisko Zarządu Spółki w sprawie projektu uchwały NWZ w sprawie upoważnienia Zarządu do przeprowadzenia skupu akcji własnych
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
W związku ze zwołanym na wniosek Akcjonariuszy Spółki, tj. funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. na dzień 30 lipca 2019 r. Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem spółki ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej „Spółka” lub „Towarzystwo”), którego porządek obrad przewiduje głosowanie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do przeprowadzenia skupu akcji własnych, Zarząd Spółki podtrzymuje kilkakrotnie już wyrażaną negatywną opinię odnośnie podziału zysku Spółki za 2018 rok poprzez jego wypłatę na rzecz Akcjonariuszy Spółki.

Negatywna opinia Zarządu Spółki wynika z faktu, iż Spółka nie spełnia jednego z pięciu kryteriów pozwalających na dystrybucję zysku osiągniętego w 2018 r. pomiędzy Akcjonariuszy Spółki, które to kryteria zostały określone w stanowisku Komisji Nadzoru Finansowego wyrażonym w Komunikacie z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie założeń polityki dywidendowej banków komercyjnych, banków spółdzielczych i zrzeszających, zakładów ubezpieczeń i reasekuracji, domów maklerskich, towarzystw funduszy inwestycyjnych oraz powszechnych towarzystw emerytalnych (dalej „Stanowisko KNF w sprawie Polityki Dywidendowej”), co zostało potwierdzone w skierowanym indywidualnie do Spółki stanowisku Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego. Zarząd Spółki wyjaśnia, iż Towarzystwo nie spełnia kryterium odpowiedniej oceny BION, określonej w pkt IV Stanowiska KNF w sprawie Polityki Dywidendowej, która pozwalałaby na wypłatę zysku za 2018 rok. W związku z niespełnieniem powyższego kryterium, zgodnie ze Stanowiskiem KNF w sprawie Polityki Dywidendowej, nie jest dopuszczalne dokonanie podziału zysku Spółki w sposób inny niż na utworzenie lub zwiększenie kapitału zapasowego i rezerwowego lub pokrycie straty z lat ubiegłych. Jednocześnie Zarząd Spółki pragnie przypomnieć, iż negatywną opinię Zarządu Spółki odnośnie do podziału zysku za 2018 r. pomiędzy Akcjonariuszy Spółki, podzieliła również Rada Nadzorcza Spółki, co zostało wyrażone uchwałami Rady Nadzorczej z dnia 23 maja 2019 r. oraz 4 lipca 2019 r.

Mając powyższe na uwadze, Zarząd Spółki podtrzymuje negatywną opinię odnośnie do projektu uchwały Walnego Zgromadzenia, upoważniającego Zarząd Spółki do przeprowadzenia skupu akcji własnych, w wykonaniu uchwały nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie podziału zysku za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-07-22 Andrzej Ladko Prezes Zarządu
2019-07-22 Bogusław Galewski Członek Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.