REKLAMA

ALLEGRO.EU S.A.: Powiadomienia o transakcjach otrzymane zgodnie z art. 19 MAR

2020-10-14 21:34
publikacja
2020-10-14 21:34
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Darren_Huston_PDMR_Notification_-_19_MAR.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Dagmara_Brzezinska-Marcu_PDMR_Notification_-_19_MAR.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Damian_Zaplata_PDMR_Notification_-_19_MAR.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Francois_Nuyts_PDMR_Notification_-_19_MAR.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Grzegorz_Czapski_PDMR_Notification_-_19_MAR.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Izabela_Jarosz_PDMR_Notification_-_19_MAR.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Jon_Eastick_PDMR_Notification_-_19_MAR.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Marcin_Dyczak_PDMR_Notification_-_19_MAR.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Marcin_Lachajczyk_PDMR_Notification_-_19_MAR.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Marcin_Polchlopek_PDMR_Notification_-_19_MAR.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Pawel_Klimiuk_PDMR_Notification_-_19_MAR.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Tom_Ruhan_PDMR_Notification_-_19_MAR.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Wojciech_Szczesny_PDMR_Notification_-_19_MAR.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 9 / 2020
Data sporządzenia: 2020-10-14
Skrócona nazwa emitenta
ALLEGRO.EU S.A.
Temat
Powiadomienia o transakcjach otrzymane zgodnie z art. 19 MAR
Podstawa prawna
Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pe³ni¹ce obowi¹zki zarz¹dcze.
Treść raportu:
Rada Dyrektorów Allegro.eu (“Spółka”) niniejszym informuje o otrzymaniu powiadomień o transakcjach („Powiadomienia”), które zostały przesłane przez następujących członków kadry kierowniczej Spółki oraz Allegro.pl sp. z o.o. („Allegro.pl”) i Ceneo.pl sp. z o.o. – polskich spółek zależnych Spółki, zgodnie z art. 19.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE: Darrena Huston (Chairman Spółki), Francois Nuyts (Prezes Grupy Allegro), Jonathana Eastick (Dyrektor Wykonawczy Spółki oraz Dyrektor Finansowy Grupy Allegro), Damiana Zapłatę (członek Zarządu i Chief Commercial Officer w Allegro.pl), Tom Ruhan (General Counsel), Grzegorza Czapskiego (Corporate Development Director w Allegro.pl), Izabelę Jarosz (HR Director w Allegro.pl), Marcina Dyczaka (CMO w Allegro.pl), Pawła Klimiuka (Communications Director w Allegro.pl), Wojciecha Szczęsnego (Technical advisor w Allegro.pl), Dagmarę Brzezińską-Marcu (Commercial Category Management Director w Allegro.pl), Marcina Łachajczyka, (GM i członek Zarządu w Ceneo.pl), Marcina Półchłopka (Merchant Management Director w Allegro.pl) (łącznie „Menagerowie Sprzedający”).

Notyfikacje dotyczą akcji Spółki, które zostały sprzedane przez Menagerów Sprzedających w ramach pierwszej oferty publicznej akcji Spółki („IPO”), po cenie 43 zł za akcję, co miało miejsce przed rozpoczęciem notowań akcji Spółki tj. przed 12 października 2020. Każdy Menager Sprzedający nadal jest w posiadaniu większości akcji Spółki, które posiadał przed realizacją IPO. Pozostałe akcje Menagerów Sprzedających, które nie zostały sprzedane w IPO, są objęte umownym zakazem zbywania przez okres 360 dni począwszy od 12 października 2020.

Powiadomienia zostały załączone do niniejszego raportu.
Załączniki
Plik Opis
Darren Huston PDMR Notification - 19 MAR.pdfDarren Huston PDMR Notification - 19 MAR.pdf
Dagmara Brzezińska-Marcu PDMR Notification - 19 MAR.pdfDagmara Brzezińska-Marcu PDMR Notification - 19 MAR.pdf
Damian Zapłata PDMR Notification - 19 MAR.pdfDamian Zapłata PDMR Notification - 19 MAR.pdf
Francois Nuyts PDMR Notification - 19 MAR.pdfFrancois Nuyts PDMR Notification - 19 MAR.pdf
Grzegorz Czapski PDMR Notification - 19 MAR.pdfGrzegorz Czapski PDMR Notification - 19 MAR.pdf
Izabela Jarosz PDMR Notification - 19 MAR.pdfIzabela Jarosz PDMR Notification - 19 MAR.pdf
Jon Eastick PDMR Notification - 19 MAR.pdfJon Eastick PDMR Notification - 19 MAR.pdf
Marcin Dyczak PDMR Notification - 19 MAR.pdfMarcin Dyczak PDMR Notification - 19 MAR.pdf
Marcin Łachajczyk PDMR Notification - 19 MAR.pdfMarcin Łachajczyk PDMR Notification - 19 MAR.pdf
Marcin Półchłopek PDMR Notification - 19 MAR.pdfMarcin Półchłopek PDMR Notification - 19 MAR.pdf
Paweł Klimiuk PDMR Notification - 19 MAR.pdfPaweł Klimiuk PDMR Notification - 19 MAR.pdf
Tom Ruhan PDMR Notification - 19 MAR.pdfTom Ruhan PDMR Notification - 19 MAR.pdf
Wojciech Szczęsny PDMR Notification - 19 MAR.pdfWojciech Szczęsny PDMR Notification - 19 MAR.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


14 October 2020

Current report No. 9/2020

Title: Notifications on transactions received under
Art. 19 MAR

The Board of Directors of Allegro.eu (the “Company”)
hereby informs that it has received transactions notifications (the
“Notifications”) that have been sent by the following managers of the
Company as well as Allegro.pl sp. z o.o. (“Allegro.pl”) and Ceneo.pl sp.
z o.o. (“Ceneo.pl”) – Polish subsidiaries of the Company according to
Article 19.1 of Regulation (EU) No 596/2014 of the European Parliament
and of the Council of 16 April 2014 on market abuse (market abuse
regulation) and repealing Directive 2003/6/EC of the European Parliament
and of the Council and Commission Directives 2003/124/EC, 2003/125/EC
and 2004/72/EC: Darren Huston (Chairman of the Company), Francois Nuyts
(Group Chief Executive Officer), Jonathan Eastick (Executive Director of
the Company and Group Chief Financial Officer), Damian Zapłata (Member
of the Management Board and Chief Commercial Officer at Allegro.pl), Tom
Ruhan (General Counsel), Grzegorz Czapski (Corporate Development
Director at Allegro.pl), Izabela Jarosz (HR Director at Allegro.pl),
Marcin Dyczak (CMO at Allegro.pl), Paweł Klimiuk (Communications
Director at Allegro.pl), Wojciech Szczęsny (Technical advisor at
Allegro.pl), Dagmara Brzezińska-Marcu (Commercial Category Management
Director at Allegro.pl), Marcin Łachajczyk, (GM and Member of the
Management Board of Ceneo.pl), Marcin Półchłopek (Merchant Management
Director at Allegro.pl) (jointly the “Selling Managers”).

The Notifications relate to share sales made by the
Selling Managers as part of the initial public offering of the Company’s
shares (the “IPO”), concluded at the price of 43 PLN per share and
occurring prior to the start of public trading of the Company’s shares
on 12 October 2020. Each Selling Manager still holds a majority of the
Company’s shares owned by him or her prior to the initial public
offering. Those remaining shares of the Selling Managers, which have not
been sold in the IPO, are subject to an agreed 360 day lock-up period
from 12 October 2020. The Notifications have been attached to this
report.

Allegro.eu is a Luxembourg public limited liability
company (société anonyme), registered office: 1, rue Hildegard von
Bingen, L – 1282 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, R.C.S.
Luxembourg: B214830.

Legal basis: art. 19 MAR


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-10-14 Darren Huston Director
2020-10-14 Francois Nuyts Director
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki