REKLAMA
PILNE

ALL IN! GAMES S.A.: Zawiadomienie akcjonariusza w sprawie zmiany udziału w głosach

2021-10-06 13:20
publikacja
2021-10-06 13:20
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 46 / 2021
Data sporządzenia: 2021-10-06
Skrócona nazwa emitenta
ALL IN! GAMES S.A.
Temat
Zawiadomienie akcjonariusza w sprawie zmiany udziału w głosach
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd ALL IN! GAMES S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Spółka) informuje, iż do Spółki wpłynęło zawiadomienie od p. Tomasza Majewskiego, działającego w imieniu własnym oraz w imieniu żony Moniki Majewskiej – o obniżeniu udziału poniżej 10% ogólnej liczby głosów oraz o zmianie dotychczas posiadanego udziału ponad 10% ogólnej liczby głosów o co najmniej 2% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Poniżej Zarząd przekazuje treść zawiadomienia:
„Na podstawie art. 69. ust. 1 pkt 2), art. 69 ust. 2 pkt 1) lit. a) w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 5), ust. 3 i ust. 4 pkt 1) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”) niniejszym zawiadamiam - działając w imieniu własnym oraz w imieniu żony Moniki Majewskiej – o obniżeniu udziału poniżej 10% ogólnej liczby głosów oraz o zmianie dotychczas posiadanego udziału ponad 10% ogólnej liczby głosów o co najmniej 2% ogólnej liczby głosów w spółce All in! Games S.A.(„Spółka”).
1. Data i rodzaj zdarzenia, powodującego zmianę udziału, którego dotyczy zawiadomienie:
Zmiana dotychczas posiadanego udziału została spowodowana zbyciem przeze mnie dnia 30 września 2021 roku w drodze umowy cywilnoprawnej 2 853 825 akcji Spółki.
2. Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:
Przed zmianą udziału Tomasz Majewski i Monika Majewska posiadali łącznie 6 278 342 akcji Spółki stanowiących 10,46% udziału w kapitale zakładowym oraz uprawniających do wykonywania 6 278 342 głosów, co stanowiło 10,46% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki (z czego Tomasz Majewski posiadał 6 248 402 akcji stanowiących 10,41% udziału w kapitale oraz głosach na walnym zgromadzeniu Spółki, a Monika Majewska posiadała 29 940 akcji stanowiących 0,05% udziału w kapitale oraz głosach na walnym zgromadzeniu Spółki).
3. Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:
Aktualnie Tomasz Majewski i Monika Majewska posiadają łącznie 3 424 517 akcji Spółki stanowiących 5,71% udziału w kapitale zakładowym oraz uprawniających do wykonywania 3 424 517 głosów, co stanowi 5,71% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki (z czego Tomasz Majewski posiada 3 394 577 akcji stanowiących 5,66% udziału w kapitale oraz głosach na walnym zgromadzeniu Spółki, oraz Monika Majewska posiada 29 940 akcji stanowiących 0,05% udziału w kapitale oraz głosach na walnym zgromadzeniu Spółki).
4. Podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadające akcje spółki:
Nie dotyczy.
5. Osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o ofercie publicznej:
Nie dotyczy.
6. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2, do których nabycia jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych, data ich wygaśnięcia oraz data lub termin, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji:
Nie dotyczy.
7. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych oraz data wygaśnięcia tych instrumentów finansowych:
Nie dotyczy.
8. Łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie pkt 3, 6 i 7 i jej procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:
3 424 517 akcji Spółki stanowiących 5,71% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.”

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-10-06 Piotr Żygadło Prezes Zarządu
2021-10-06 Maciej Łaś Wiceprezes Zarządu
2021-10-06 Łukasz Górski Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kupuj taniej wszystko, czego potrzebujesz z pożyczką bez prowizji. RRSO 12,08%

Kupuj taniej wszystko, czego potrzebujesz z pożyczką bez prowizji. RRSO 12,08%

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki