REKLAMA
ZAGŁOSUJ

ALL IN! GAMES S.A.: Zawarcie umowy lock up dotyczącej Akcji serii H Spółki

2021-11-24 15:49
publikacja
2021-11-24 15:49
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 54 / 2021
Data sporządzenia: 2021-11-24
Skrócona nazwa emitenta
ALL IN! GAMES S.A.
Temat
Zawarcie umowy lock up dotyczącej Akcji serii H Spółki
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd All in! Games S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej „Spółka”), w nawiązaniu do raportu ESPI nr 47/2021 z dnia 11 października 2021 r. informuje, że w dniu 24 listopada 2021 r., jeden Akcjonariusz Spółki, posiadający akcje serii H Spółki („Akcje Serii H”), w związku zamiarem Spółki ubiegania się o dopuszczenie Akcji Serii H do obrotu na rynku regulowanym, złożył wobec Spółki zobowiązanie dotyczące niezbywania części posiadanych przez niego Akcji Serii H przez okres 24 miesięcy, począwszy od pierwszego dnia notowania Akcji Serii H na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Okres Lock up”). W pierwszym kwartale Okresu Lock-up ograniczeniami zostanie objętych 960.000 Akcji Serii H, należących do Akcjonariusza, przy czym liczba Akcji Serii H objętych zakazem zbywania, będzie ulegała stopniowej redukcji, wraz z upływem Okresu Lock-up. W związku z zawarciem powyższej umowy, istotnej zmianie ulegnie ogólna liczba Akcji Serii H objętych zakazem zbywania, w okresie 24 miesięcy od pierwszego dnia notowania Akcji Serii H na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Uwzględniając umowy lock-up, dotyczące Akcji serii H, o których Spółka informowała w raporcie ESPI nr 47/2021 z dnia 11 października 2021 r., oraz umowę lock up, o której mowa w niniejszym raporcie, liczba Akcji Serii H objętych zakazem zbywania w Okresie Lock-up, będzie przedstawiała się w sposób następujący:
a) w okresie od 1 dnia do 91 dnia Okresu lock-up – łączna liczba Akcji Serii H objęta zakazem zbywania będzie wynosiła: 10 666 281, co stanowi 41,78 % wszystkich Akcji Serii H i które stanowią 17,78 % udziału w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów Spółki,
b) w okresie od 92 dnia do 182 dnia Okresu lock-up - łączna liczba Akcji Serii H objęta zakazem zbywania będzie wynosiła: 9 481 199, co stanowi 37,14 % wszystkich Akcji Serii H, i które stanowią 15,80 % udziału w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów Spółki,
c) w okresie od 183 dnia do 273 dnia Okresu lock–up – łączna liczba Akcji Serii H objęta zakazem zbywania będzie wynosiła:8 140 429, co stanowi 31,88 % wszystkich Akcji Serii H i które stanowią 13,57 % udziału w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów Spółki,
d) w okresie od 274 dnia do 364 dnia Okresu lock-up – łączna liczba Akcji Serii H objęta zakazem zbywania będzie wynosiła: 6 799 659, co stanowi 26,63 % wszystkich Akcji Serii H i które stanowią 11,33 % udziału w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów Spółki,
e) w okresie od 365 dnia do 455 dnia Okresu lock-up – łączna liczba Akcji Serii H objęta zakazem zbywania będzie wynosiła: 5 439 727, co stanowi 21,31 % wszystkich Akcji Serii H i które stanowią 9,07 % udziału w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów Spółki,
f) w okresie od 456 dnia do 546 dnia Okresu lock-up – łączna liczba Akcji Serii H objęta zakazem zbywania będzie wynosiła: 4 079 795, co stanowi 15,98% wszystkich Akcji Serii H i które stanowią 6,80 % udziału w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów Spółki,
g) w okresie od 547 dnia do 641 dnia Okresu lock-up – łączna liczba Akcji Serii H objęta zakazem zbywania będzie wynosiła: 2 719 864, co stanowi 10,65 % wszystkich Akcji Serii H i które stanowią 4,53 % udziału w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów Spółki,
h) w okresie od 642 dnia do 730 dnia Okresu lock-up – łączna liczba Akcji Serii H objęta zakazem zbywania będzie wynosiła:1 359 932, co stanowi 5,33 % wszystkich Akcji Serii H i które stanowią 2,27 % udziału w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów Spółki.

Przypomnieć należy, iż umowny zakaz zbywania Akcji Serii H dotyczy zarówno transakcji w obrocie zorganizowanym, jak i poza obrotem zorganizowanym.

Nie będzie stanowiło naruszenia zakazu zbywania Akcji Serii H, przeniesienie przez któregokolwiek Akcjonariusza Akcji Serii H na rzecz jakiegokolwiek podmiotu, o ile nabywca takich Akcji Serii H zobowiąże się w formie umowy zawartej ze Spółką, do przestrzegania analogicznych ograniczeń, jak określone w zawartych umowach typu lock-up.

Zakaz zbywania Akcji Serii H nie będzie miał również zastosowania do przypadku zbycia Akcji Serii H w wyniku zastosowania się przez Akcjonariusza do prawomocnego orzeczenia sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej, nakazujących zbycie Akcji Serii H Akcjonariusza.

W przypadku naruszenia określonych w umowach lock-up zakazów, dotyczących zbywania Akcji Serii H, Spółka uprawniona będzie do żądania zapłaty przez naruszającego Akcjonariusza kary pieniężnej, której wysokość będzie równa wartości Akcji Serii H objętych naruszeniem, obliczonej w sposób określony w umowach typu lock up.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-11-24 Piotr Żygadło Prezes Zarządło
2021-11-24 Maciej Łaś Wiceprezes Zarządu
2021-11-24 Łukasz Górski Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Inspirujące pomysły na urządzenie pomieszczeń dla firm

Inspirujące pomysły na urządzenie pomieszczeń dla firm

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki