REKLAMA

AILLERON S.A.: Zmiany w składzie Zarządu

2022-10-06 17:04
publikacja
2022-10-06 17:04
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 28 / 2022
Data sporządzenia: 2022-10-06
Skrócona nazwa emitenta
AILLERON S.A.
Temat
Zmiany w składzie Zarządu
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Ailleron SA z siedzibą w Krakowie ("Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości, iż w dniu 6 października 2022 roku do Spółki wpłynęła rezygnacja Pana Piotra Skrabskiego z funkcji Członka Zarządu. Pan Piotr Skrabski poinformował, że przyczyną złożenia rezygnacji są powody osobiste.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że w dniu 6 października 2022 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę na mocy której z dniem 6 października 2022 roku powierza Panu Marcinowi Dąbrowskiemu, pełniącemu dotychczas funkcję Członka Zarządu, funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki, Dyrektora Operacyjnego.

W związku z powyższym, od dnia 6 października 2022 roku r., Zarząd Ailleron SA działał będzie w następującym składzie:
- Rafał Styczeń - Prezes Zarządu
- Grzegorz Młynarczyk - Wiceprezes Zarządu
- Marcin Dąbrowski – Wiceprezes Zarządu
- Tomasz Król – Członek Zarządu

Podstawa prawna:
§ 5 pkt 4) oraz § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz.757).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-10-06 Grzegorz Młynarczyk Wiceprezes Zarządu
2022-10-06 Tomasz Król Członek Zarządu
Tematy
Teraz Twoje oszczędności mogą więcej – aż 8% w skali roku!

Teraz Twoje oszczędności mogą więcej – aż 8% w skali roku!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki