AILLERON S.A.: Zawiadomienie Akcjonariusza o obniżeniu progu 5% w ogólnej liczbie głosów w Spółce

2020-01-21 17:01
publikacja
2020-01-21 17:01
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Zawiadomienie_Santander_TFI_SA.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2020
Data sporządzenia: 2020-01-21
Skrócona nazwa emitenta
AILLERON S.A.
Temat
Zawiadomienie Akcjonariusza o obniżeniu progu 5% w ogólnej liczbie głosów w Spółce
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Ailleron SA z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając zgodnie z art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”), informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 21 stycznia 2020 r. wpłynęło do Spółki zawiadomienie od Santander Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A., działającego w imieniu Santander Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, Santander Prestiż Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego oraz Credit Agricole Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („Fundusze”), przekazane na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 87 ust.1 pkt 2 lit. a) Ustawy, informujące o obniżeniu przez Fundusze progu 5% głosów w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Treść zawiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu.
Załączniki
Plik Opis
Zawiadomienie_Santander TFI SA.pdfZawiadomienie_Santander TFI SA.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-01-21 Grzegorz Młynarczyk Wiceprezes Zarządu
2020-01-21 Tomasz Król Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Rozwiń firmę z terminalem płatniczym

Rozwiń firmę z terminalem płatniczym

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki