REKLAMA
JUŻ JUTRO

AFORTI HOLDING: RB EBI 32/2022 Korekta raportu kwartalnego za I kwartał 2022

2022-07-08 19:42
publikacja
2022-07-08 19:42
Zarząd Spółki Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: “Spółka”, "Emitent") niniejszym przekazuje w załączeniu skorygowany raport za I kwartał 2022 r. zawierający dane jednostkowe i skonsolidowane.

Raport za I kwartał 2022 r. opublikowany został w dniu 16 maja 2022 r. raportem nr RB EBI 6/2022. Korekta przedmiotowego raportu obejmuje dane dotyczące jednostkowych: bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w kapitale własnym oraz rachunku przepływów pieniężnych wraz z komentarzem do jednostkowych wyników oraz skonsolidowanych: bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w kapitale własnym oraz rachunku przepływów pieniężnych wraz z komentarzem do skonsolidowanych wyników.

Konieczność wprowadzenia korekty wyniknęła z uwagi na dane zawarte w audycie biegłego rewidenta za rok 2021. Pozostałe dane, inne niż wskazane powyżej, nie uległy zmianie.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące
i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Adjustment of the periodic report for the 1Q 2022
The Management Board of Aforti Holding S.A. with its registered office in Warsaw (hereinafter: "the Company", "the Issuer") hereby provides attached the corrected report for the first quarter of 2022 containing individual and consolidated data.

The report for the first quarter of 2022 was published on May 16, 2022 with the report No. RB EBI 6/2022. The correction of this report includes data concerning the individual: balance sheet, profit and loss account, statement of changes in equity and the statement of cash flows with a commentary to individual results and consolidated results: balance sheet, profit and loss account, statement of changes in equity and cash flow statement with a commentary to the consolidated results .

The necessity to introduce the correction resulted from the data included in the audit of the statutory auditor for 2021. Other data than those indicated above, did not change.

Legal basis:
Article 5, Paragraph 1, Point 1) of the Exhibit 3 "Current and Periodical Information in the Alternative Trading System on the NewConnect market" to the Alternative Trading System Rules
Załączniki
20220708_194234_0000142328_0000143995.pdf
20220708_194234_0000142328_0000143992.pdf
20220708_194234_0000142328_0000143994.pdf
Źródło:Komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Przekonaj się, dlaczego warto wziąć kredyt gotówkowy w mBanku (RRSO 20,53%)

Przekonaj się, dlaczego warto wziąć kredyt gotówkowy w mBanku (RRSO 20,53%)

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki