REKLAMA

ADVERTIGO S.A.: Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 30 czerwca 2021 r.

2021-06-11 19:10
publikacja
2021-06-11 19:10
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
AVE_Ogloszenie_ZWZ_2021__.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
AVE_Projekty_Uchwal_ZWZ_2021__.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
AVE_Formularz_Glosowania_ZWZ_2021__.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 20 / 2021
Data sporządzenia: 2021-06-11
Skrócona nazwa emitenta
ADVERTIGO S.A.
Temat
Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 30 czerwca 2021 r.
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd ADVERTIGO S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) w związku z wpłynięciem do Spółki żądania akcjonariusza reprezentującego co najmniej 5 % głosów na walnym zgromadzeniu wprowadzenia spraw do porządku obrad, poprzez dodanie punktu porządku obrad:

- podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 10 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki.

w załączeniu przekazuje zaktualizowane: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (uzupełniony porządek obrad), Projekty uchwał (uzupełniony porządek obrad w projekcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad oraz dodany projekt uchwały w sprawie zmiany § 10 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki) oraz formularz do głosowania przez pełnomocnika (uzupełniony porządek obrad w projekcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad oraz dodany projekt uchwały w sprawie zmiany § 10 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki).

Akcjonariusz żądanie uzasadnił zmianą praw z instrumentów finansowych w związku ze sprzedażą w dniu 18 stycznia 2021 r. przez Leszka Jastrzębskiego oraz Małgorzatę Jastrzębską łącznie 20.000.000 (dwudziestu milionów) akcji imiennych serii C, przez co wygasło uprzywilejowanie co do głosu tych akcji (każda akcja uprawniała do dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki), oraz koniecznością uwzględnienia tych zmian w Statucie Spółki.

Pozostałe dokumenty przedstawione w komunikacie w sprawie Ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pozostają bez zmian.
Załączniki
Plik Opis
AVE_Ogloszenie_ZWZ_2021__.pdfAVE_Ogloszenie_ZWZ_2021__.pdf AVE_Ogloszenie_ZWZ_2021__
AVE_Projekty_Uchwal_ZWZ_2021__.pdfAVE_Projekty_Uchwal_ZWZ_2021__.pdf AVE_Projekty_Uchwal_ZWZ_2021__
AVE_Formularz_Glosowania_ZWZ_2021__.pdfAVE_Formularz_Glosowania_ZWZ_2021__.pdf AVE_Formularz_Glosowania_ZWZ_2021__

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-06-11 Łukasz Górski Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź jak zyskać 350 zł z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź jak zyskać 350 zł z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki