REKLAMA
PIT 2023

ADIUVO INVESTMENTS S.A.: Korekta sprawozdania finansowego sporządzonego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r.

2023-10-21 23:02
publikacja
2023-10-21 23:02
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
AISA_SF_FY_2022_zalacznik.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 14 / 2023
Data sporządzenia: 2023-10-21
Skrócona nazwa emitenta
ADIUVO INVESTMENTS S.A.
Temat
Korekta sprawozdania finansowego sporządzonego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Działając zgodnie z § 15 ust. 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (...), Zarząd Adiuvo Investments S.A. [Spółka, Emitent] informuje, że w skutek błędu systemu księgowego Spółka przedstawiła w niewłaściwy sposób pozycję pożyczek otrzymanych w podziale na pożyczki długoterminowe i krótkoterminowe.

W bilansie skonsolidowanego sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień i za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r., w pozycji „zobowiązania długoterminowe - oprocentowane pożyczki i kredyty” wskazano kwotę w tys. zł: 19 443, podczas gdy powinno być: 7 199 tys. zł.

W bilansie skonsolidowanego sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień i za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r., w pozycji „zobowiązania krótkoterminowe - oprocentowane pożyczki i kredyty” wskazano kwotę w tys. zł: 17 001, podczas gdy powinno być: 29 235 tys. zł.

Omawiane powyżej zmiany nie dotyczą jednostkowego sprawozdania finansowego Adiuvo Investments S.A. sporządzonego na dzień i za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r., gdzie powyżej wskazane ujawnienia zaprezentowane zostały w sposób prawidłowy.

Dodatkowo Emitent informuje, że w skutek pomyłki pisarskiej:
−jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta sporządzone na dzień i za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r. w nocie 22.1 Inne zobowiązania warunkowe zawiera ujawnienia w zakresie zabezpieczeń w formie weksla in blanco, które nie stanowią zobowiązań warunkowych Emitenta i w związku z tym nie powinny zostać w tej nocie ujawnione.
−jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta sporządzone na dzień i za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r. w nocie 22.1 Inne zobowiązania warunkowe oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Emitenta sporządzone na dzień i za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r. w nocie 25.1 Inne zobowiązania warunkowe zawierają ujawnienia w zakresie programów przyznawania opcji na akcje, które nie stanowią zobowiązań warunkowych Emitenta i w związku z tym nie powinny zostać w tych notach ujawnione.

Pozostałe dane opublikowane w ramach jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień i za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r. pozostają bez zmian.

W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego Spółka przekazuje ww. elementy sprawozdania finansowego Emitenta ze wskazaniem skorygowanych danych przed i po zmianach.
Załączniki
Plik Opis
AISA_SF_FY_2022_załacznik.pdfAISA_SF_FY_2022_załacznik.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-10-21 Marek Orłowski Prezes Zarządu Marek Orłowski
2023-10-21 Anna Aranowska-Bablok Członek Zarządu Anna Aranowska-Bablok
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kredyt hipoteczny własny kąt 0% prowizji (RRSO: 9,83%)

Kredyt hipoteczny własny kąt 0% prowizji (RRSO: 9,83%)

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki