REKLAMA

ABC DATA S.A.: Zgoda Rady Nadzorczej Spółki na nabycie certyfikatów inwestycyjnych MCI.CreditVentures 2.0 FIZ oraz innych zbywalnych instrumentów finansowych

2019-08-22 14:44
publikacja
2019-08-22 14:44
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 65 / 2019
Data sporządzenia: 2019-08-22
Skrócona nazwa emitenta
ABC DATA S.A.
Temat
Zgoda Rady Nadzorczej Spółki na nabycie certyfikatów inwestycyjnych MCI.CreditVentures 2.0 FIZ oraz innych zbywalnych instrumentów finansowych
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Vicis New Investments S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał uchwałę Rada Nadzorcza Emitenta, w której została wyrażona zgoda na dokonanie przez Spółkę, w okresie do dnia 30 sierpnia 2019 roku, inwestycji w zbywalne instrumenty finansowe, w kwocie nie wyżej niż 159 000 000 zł, z zastrzeżeniem następujących zasad:

• dokonanie inwestycji w kwocie nie wyższej 151 000 000 zł w nowo emitowane certyfikaty inwestycyjne MCI.CreditVentures 2.0 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibę w Warszawie („Fundusz”) przeznaczone do objęcia przez Vicis New Investments S.A. po cenie za dany certyfikat inwestycyjny nie wyższej niż w wartość aktywów netto Funduszu na certyfikat inwestycyjny Funduszu, ustalona na potrzeby emisji ww. certyfikatów inwestycyjnych,

• dokonanie inwestycji w kwocie nie wyższej niż 8 000 000 zł (osiem milionów złotych) w inne zbywalne instrumenty finansowe.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-08-22 Andrzej Lis prezes zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Inspirujące pomysły na urządzenie pomieszczeń dla firm

Inspirujące pomysły na urządzenie pomieszczeń dla firm

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki