REKLAMA

ABC DATA S.A.: Korekta raportu 71/2019 - Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 9 września 2019 r.

2019-10-15 21:12
publikacja
2019-10-15 21:12
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 71 / 2019
Data sporządzenia: 2019-10-15
Skrócona nazwa emitenta
ABC DATA S.A.
Temat
Korekta raportu 71/2019 - Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 9 września 2019 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Vicis New Investments S.A. („Spółka”) informuje, że w wyniku omyłki, w raporcie bieżącym 71/2019 z dnia 9 września 2019 r., przekazanym za pośrednictwem systemu ESPI, nie została zamieszczona podstawa prawa raportu.
Podstawa prawna raportu bieżącego 71/2019 to: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe w zw. z § 19 ust. 1 pkt 6 i 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz. 757).
Spółka jednocześnie informuje, że raport bieżący nr 71/2019 zamieszczony na stronie internetowej Spółki zawierał od momentu jego publikacji wskazanie podstawy prawnej raportu, zgodne
z powyższym akapitem.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-10-15 Andrzej Lis Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz konto w mBanku i zgarnij do 300 zł

Otwórz konto w mBanku i zgarnij do 300 zł

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki