REKLAMA

AALLIANCE: Podpisanie umowy z firmą audytorską na badanie sprawozdania finansowego Emitenta za lata 2023-2024

2023-11-16 17:45
publikacja
2023-11-16 17:45
Zarząd Arts Alliance S.A. (dalej: „Emitent”) niniejszym informuje o zawarciu w dniu 16 listopada 2023 roku z B-think Audit Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Św. Michała 43, 61-119 Poznań, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000610084, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badań sprawozdań finansowych w KRBR pod numerem 4063 (dalej: „Firma audytorska”) umowy o przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Emitenta za lata 2023 i 2024.

Wyboru Firmy audytorskiej uprawnionej do badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023 i 2024 dokonała Rada Nadzorcza Emitenta w uchwale nr 2/2023 w sprawie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Emitenta na lata 2023 – 2024, upoważniając jednocześnie Zarząd do zawarcia stosownej umowy.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku.
Źródło:Komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Najtańsze konta firmowe dla oszczędzających z premią

Najtańsze konta firmowe dla oszczędzających z premią

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki