REKLAMA

4FUN MEDIA S.A.: Planowany odpis aktualizujący wartość udziałów i pożyczek na dzień 30.06.2020 roku

2020-09-25 21:24
publikacja
2020-09-25 21:24
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 22 / 2020
Data sporządzenia: 2020-09-25
Skrócona nazwa emitenta
4FUN MEDIA S.A.
Temat
Planowany odpis aktualizujący wartość udziałów i pożyczek na dzień 30.06.2020 roku
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W dniu dzisiejszym Zarząd 4fun Media S.A. („Emitent”) podjął decyzję o dokonaniu odpisów aktualizujących wartość pożyczek wraz z naliczonymi odsetkami udzielonych przez Emitenta na rzecz spółek zależnych z segmentu e-commerce oraz odpisów aktualizujących wartość udziałów tych spółek na łączną kwotę 6 982 432,78 zł. Odpisy te zostaną ujęte w kosztach finansowych jednostkowego sprawozdania finansowego Emitenta za pierwsze półrocze 2020 roku.

Ponadto Zarząd Emitenta informuje, iż w związku z dokonaniem powyższych aktualizacji, wynik podany w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Emitenta za pierwsze półrocze 2020 roku zostanie dodatkowo obciążony spisaniem wartości firmy w kwocie 597 066,79 zł.MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-09-25 Aneta Parafiniuk Członek Zarządu
2020-09-25 Tomasz Misiak Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki