REKLAMA

3R Games S.A.: Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2021 oraz oświadczenie o zamiarze przekazywania skonsolidowanych raportów kwartalnych zawierających kwartalną informację finansową Emitenta - korekta

2021-04-30 14:08
publikacja
2021-04-30 14:08
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 8 / 2021 K
Data sporządzenia: 2021-04-30
Skrócona nazwa emitenta
3R Games S.A.
Temat
Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2021 oraz oświadczenie o zamiarze przekazywania skonsolidowanych raportów kwartalnych zawierających kwartalną informację finansową Emitenta - korekta
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki 3R GAMES S.A. („Emitent”) informuje, że w raporcie bieżącym nr 8/2021 z dnia 21 lutego 2021 roku nastąpiła oczywista omyłka polegająca na tym, że Emitent nie podlega obowiązkowi składania skonsolidowanych sprawozdań finansowych po sprzedaży aktywów w postaci udziałów spółki New Fashion Brand sp. z o.o. oraz Sugarfree sp. z o.o.. Poniżej prawidłowa treśc raportu
Zarząd spółki 3R GAMES S.A. („Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości stałe daty przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2021.
1.
raport kwartalny za I kwartał 2021 roku –31 maja 2021 roku
raport kwartalny za III kwartał 2021 roku – 29 listopada 2021 roku
Zarząd spółki 3R GAMES S.A. oświadcza, że:
- zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie”), Emitent nie będzie przekazywał raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za II oraz ostatni kwartał roku obrotowego 2021;
Jednocześnie Emitent oświadcza, że zgodnie z § 62 ust. 1 i 3 Rozporządzenia skonsolidowane raporty kwartalne będą zawierały kwartalną informację finansową o Emitencie, natomiast skonsolidowany raport półroczny będzie zawierał półroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe wraz z raportem firmy audytorskiej z przeglądu lub sprawozdaniem z badania tego sprawozdania.
raport półroczny za I półrocze 2021 roku – 30 września 2021 roku
3.
raport roczny za 2020 rok – 30 kwietnia 2021 roku

Podstawa prawna: § 80 ust. 1 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-30 Wojciech Czernecki Prezes Zarządu
2021-04-30 Wiktor Dymecki Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
​Otwórz Konto z Kartą Otwartą na Dzisiaj i ciesz się nią bezpłatnie!

​Otwórz Konto z Kartą Otwartą na Dzisiaj i ciesz się nią bezpłatnie!

Advertisement

Powiązane

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki